Úvod » Študovňa »  Plus » Basal Metabolic Rate (BMR)
Basal Metabolic Rate (BMR)
Pre určenie optimálnej energetickej spotreby človeka s priemernou stavbou tela sa používa výpočet bazálneho metabolizmu BMR (z anglického Basal Metabolic Rate). Bazálny metabolizmus vyjadruje približné množstvo energetického príjmu potrebného pre zachovanie základných životných funkcií (dýchanie, trávenie a iné nevyhnutné životné funkcie). Vo výške tejto hodnoty nie je zohľadnený energetický príjem potrebný na pokrytie denných pohybových aktivít. Zjednodušene povedané, je to výdaj energie v kľudovom stave.
Výpočet BMR
Výška:
Výška:
Váha:
Váha:
Vek:
Vek:
Pohlavie:
Pohlavie:
muž
žena
Výsledok
?
Hodnota BMR je Vaša optimálna denná spotreba energie zvýšená o približný výdaj energie na základe odhadnutej pohybovej aktivity. Takéto množstvo energie by ste mali tiež prijať. Ak sa chystáte znížiť svoju hmotnosť, mal by byť Váš denný príjem energie o niečo nižší. Nezabudnite však aj na vyváženie sacharidov, tukov a bielkovín.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK