Úvod » Študovňa »  Plus » Body Mass Index (BMI)
Body Mass Index (BMI)
Index telesnej hmotnosti (BMI) je mierou telesného tuku na základe výšky a hmotnosti, ktorá sa vzťahuje na dospelých mužov a ženy. Výpočet Body Mass indexu (BMI) pomáha určiť, ako na tom ste so svojou váhou. Výsledok je len orientačný, ak sa však index významne odchyľuje od priemerných hodnôt, odporúčame vykonať potrebné opatrenia, resp. vyhľadať pomoc odborníka.
Výpočet BMI
Výška:
Výška:
Hmotnosť:
Hmotnosť:
Výsledok
?
  • Podváha: pod 20 - čím je číslo menšie, tým viac sa približujete k podvýžive. Týka sa predovšetkým trpiacich anorexiou či bulímiou. Telo nie je dostatočne vyživované, chýbajú mu základné stopové prvky, čo sa prejavuje častými ochoreniami a celkovým oslabením organizmu.
  • Normálna hmotnosť: 20-25 - ideálna a zdravá váha. Človek s týmto BMI by si mal svoju váhu udržať vyváženou stravou a dostatkom pohybu. Zdravotné komplikácie spojené s hmotnosťou sú v tejto skupine najmenej časté.
  • Nadváha: 25-30 - mierna nadváha. Riziko vysokého tlaku či srdcových ťažkostí sa tu mierne zvyšuje. Poväčšine ide o nesprávne stravovacie návyky, napríklad nadmerné konzumovanie večer a v noci, alebo nevyvážený podiel tukov a iných zložiek potravy. Takisto je tu častý nedostatok pohybu či sedavé zamestnanie.
  • Obezita: 30-40 - v tomto prípade ide o pomerne vážne zdravotné riziko.
  • Extrémna obezita: nad 40 - v tomto štádiu je potrebná okamžitá radikálna zmena stravovacieho režimu a návykov
BMI
BMI sa vo všeobecnosti používa ako prostriedok na koreláciu medzi skupinami súvisiacimi s celkovou hmotnosťou a môže slúžiť ako neurčitý spôsob odhadu adiposity. Dvojitosť BMI spočíva v tom, že zatiaľ čo je ľahké ju použiť ako všeobecný výpočet, je obmedzená, pokiaľ ide o to, aké presné a relevantné údaje z nej môžu byť. Všeobecne platí, že index je vhodný na rozpoznanie trendov v sedavých alebo nadváhových jedincoch, pretože existuje menšia miera chýb. BMI používa WHO ako štandard pre zaznamenávanie štatistiky obezity od začiatku 80. rokov minulého storočia.

Táto všeobecná korelácia je obzvlášť užitočná pri konsenzuálnych údajoch týkajúcich sa obezity alebo rôznych ďalších stavov, pretože môže byť použitá na vytvorenie poloprepresnej reprezentácie, z ktorej možno stanoviť riešenie alebo sa môže vypočítať RDA pre skupinu. Podobne sa stáva čoraz dôležitejšou pre rast detí, pretože väčšina detí je usadená. Prierezové štúdie ukázali, že sedaví ľudia môžu znížiť BMI tým, že sa stanú fyzicky aktívnejšími. Menšie účinky možno pozorovať v prospektívnych kohortových štúdiách, ktoré poskytujú podporu aktívnej mobilite ako prostriedku na zabránenie ďalšiemu zvýšeniu BMI.

Predpoklady týkajúce sa distribúcie medzi svalovou hmotou a tukovou hmotou nie sú celom presné. BMI vo všeobecnosti nadhodnocuje adipozitu u ľudí s vyššou telesnou hmotnosťou (napr. športovci) a podhodnocuje prebytočnú telesnú hmotnosť ľudí s nižšou telesnou hmotnosťou. Štúdia, ktorú v júni 2008 uskutočnili Romero-Corral a kol. skúmalo 13 601 subjektov z tretieho Národného prieskumu zdravotného stavu a výživy (NHANES III) Spojených štátov a zistilo sa, že 21% mužov a 31% žien má BMI definovanú obezitu (BMI> 30).

Použitím percentuálneho podielu telesného tuku (BF%) však bola definovaná obezita definovaná BF u 50% mužov a 62% žien. Zatiaľ čo BMI definovaná obezita vykazovala vysokú špecifickosť (95% u mužov a 99% u žien), BMI vykazovala slabú citlivosť (36% u mužov a 49% u žien). Napriek tomuto podhodnoteniu obezity pomocou BMI sa zistilo, že hodnoty BMI v intervale medzi 20 a 30 BMI súvisia so širokým rozsahom telesných tukových percent. U mužov s BMI 25 má približne 20% percentuálny podiel telesného tuku pod 20% a približne 10% má percento telesného tuku nad 30%.

BMI je obzvlášť nepresný pre ľudí, ktorí sú veľmi fit alebo atletickí, pretože ich vysoká svalová hmotnosť ich môže zaradiť do kategórie nadváhy pomocou BMI, aj keď ich percentuálne podiely v telesnom tuku často spadajú do kategórie 10-15%, čo je pod úrovňou sedentárnejší priemerný stav, ktorý má normálne číslo BMI. Napríklad kulturista a osemkrát pán Olympia Ronnie Coleman by bol považovaný za morbidne obézny na základe jeho BMI 41,8. Zloženie tela pre športovcov je často lepšie vypočítané pomocou merania telesného tuku, ktoré sa určuje takými technikami, ako sú merania kože alebo vážení pod vodou, a obmedzenia manuálneho merania tiež viedli k novým alternatívnym metódam na meranie obezity, ako je telo objemový index.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1205 / 14 / 0 - 42
APP    18
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK