Úvod » Študovňa »  Plus » Povinná výbava lekárničiek
Povinná výbava lekárničiek
1. novembra 2019 nadobudla účinnosť vyhláška MDaV SR č. 308/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z.. Od tohto dátumu sa už neprihliada na dobu expirácie autolekárničky, avšak len pokiaľ jej obsah je neporušený, vizuálne v poriadku a nevykazovuje známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Na dobu expirácie sa neprihliada len do momentu, kým z nej vodič niečo nepoužije.
Základným poslaním lekárničky vo vozidle je zabezpečiť jej užívateľovi poskytnutie čo najúčinnejšej prvej pomoci hneď pri prvotnom kontakte so zranenými po dopravnej nehode. Túto skutočnosť si však mnohí vodiči neuvedomujú, resp. ju ignorujú a dokonca neraz lekárničku považujú len za nutné zlo, ktoré musia akceptovať ak nechcú platiť pokutu. A tak sa k nej aj správajú. Nekontrolujú jej obsah, nedopĺňajú jej časti, nesprávne ju skladujú, a pod. Svoj veľký omyl si neraz uvedomia až príliš neskoro, niekedy dokonca až vtedy, keď sú oni alebo ich blízki odkázaní na takto nezodpovedného "vodiča".
Byť dobrým vodičom neznamená len opatrne a ohľaduplne jazdiť, poznať a dodržiavať predpisy, starať sa o technický stav vozidla. Dobrý vodič sa pozná hlavne podľa jeho správania v krízových situáciách. A dopravná nehoda takou bezpochyby je. Poskytnúť hoci laickú ale naozaj účinnú prvú pomoc nie je v skutočnosti zväčša nič extrémne náročné, avšak je potrebné sa s jej zásadami vopred oboznámiť a natrénovať ich. K tejto príprave patrí samozrejme aj starostlivosť o lekárničku a osvojenie si jej správneho a včasného použitia. Je potrebné vopred sa prakticky oboznámiť s jej obsahom, polohou jednotlivých modulov a pomôcok, dbať na ich kvalitu a dostupnosť vo vozidle, pretože pri nehodách zväčša rozhodujú sekundy ...
1. Obsah lekárničiek je určený najmä na
a) ošetrenie malých rán a odrenín,
b) ošetrenie rán, popálenín a krvácania,
c) ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
d) ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

2. Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:
a) Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
b) Modul č. 2 - Malé rany, odreniny
c) Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny
d) Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov
3. Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný. Lekárnička podľa časti A odseku 1 písm. c) sa vo vozidle umiestňuje na označenom a prístupnom mieste v priestore vozidla určeného pre cestujúcich.

4. Každý obal modulu lekárničky má
a) náležitosti podľa bodov 2 a 3, pričom označenie príslušného modulu má vydržať na jeho povrchu po celý čas používania lekárničky,
b) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania obsahu modulu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu,
c) mať hladkú povrchovú úpravu,
d) byť vyrobený z materiálu, ktorý zaručí rýchlu a jednoduchú dostupnosť použitia obsahu modulu.

5. Obal lekárničky má
a) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby nedošlo k znehodnoteniu obsahu,
b) byť vyrobený z materiálu za bežných atmosférických podmienok nepremokavého a prachuvzdorného a zároveň vykazovať odolnosť proti teplotným rozdielom v rozmedzí -20 oC až +60 oC,
c) byť riadne opracovaný a mať povrchovú úpravu, ktorá sa nedá oddeľovať tak, aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na jej povrchu po celý čas používania lekárničky,
d) mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu; na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pri lekárničke podľa § 1 ods. 1 písm. a) s minimálnou veľkosťou 4 cm.

6. Lekárnička je slovne označená na čelnej strane obalu a aj na vnútornom letáku podľa kategórie motorového vozidla, pre ktorú je lekárnička určená, pričom toto označenie spĺňa charakteristiku podľa bodu 5 písm. c). Každá zdravotnícka pomôcka a kozmetický výrobok lekárničky sú správne označené, na štítku majú údaje uvedené v slovenskom jazyku a okrem nožníc sú samostatne zabalené.

7. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.8. Karta prvej pomoci je vyrobená z vodovzdorného a prachuvzdorného materiálu tak, aby bola zachovaná jej čitateľnosť po celý čas používania lekárničky. Karta prvej pomoci má dve strany.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1223 / 9 / 0 - 27
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK