Úvod » Študovňa » Križovatky a iné riešené dopravné situácie
Riešené križovatky a iné dopravné situácie
« Späť Ďalej »
Celkom: 50 Na stránke: 5 Strán: 10 Aktuálne: 1
Situácia č. 1
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Obe vozidlá idú rovno.
Situácia
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Modrý automobil, žltý automobil

Riešenie: Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. - § 20 ods.2, je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava. Preto ako prvé pôjde cez križovatku modré auto a až potom žlté.

Riešenie
Odôvodnenie
Pamätajte!
Ak prednosť v jazde nevyplýva z dopravných značiek, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava. Pravidlo pravej ruky platí vždy, keď križujúce cesty sú si z hľadiska prednosti v jazde významovo rovnocenné.
Situácia č. 2
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Modré vozidlo ide rovno a červené smeruje doľava.
Situácia
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Červený automobil, modrý automobil

Riešenie: Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. - § 19 ods.4, je vodič odbočujúci vľavo povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Teda ako prvé pôjde cez križovatku modré auto a až potom červené.

Riešenie
Odôvodnenie
Pamätajte!
Pri odbočovaní vľavo je vodič povinný dať prednosť protiidúcim vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.
Situácia č. 3
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Zelené vozidlo ide rovno, modré doprava a žlté doľava.
Situácia
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Vozidlá - žlté, zelené, modré

Riešenie: Najprv prejde križovatkou zelené vozidlo idúce po ceste označenej značkou Hlavná cesta. Potom prejde modré vozidlo a nakoniec žlté, pretože pri odbočovaní doľava je vodič povinný dať prednosť protiidúcim vozidlám.

Riešenie
Odôvodnenie
Pamätajte!
Dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.
Situácia č. 4
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka je riadená svetelnou signalizáciou. Vozidlá žlté, červené a električky idú rovno, modré odbočuje doľava a zelené doprava.
Situácia
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Vozidlá - červené, žlté, zelené, modré, dve električky

Riešenie: Cez križovatku prejdú len a naraz modré vozidlo odbočujúce vľavo a červené vozidlo idúce rovno, pretože pri rozsvietenom doplnkovom signále zelenej farby v tvare šípky umiestnenenom v protiľahlom rohu križovatky je premávka protiidúcich vozidiel zastavená signálom červenej farby v tvare plného kruhu. Navyše pre električky svieti v oboch smeroch svetelný signál Stoj!.

Riešenie
Odôvodnenie
Pamätajte!
Prednosť v jazde vyplývajúca zo svetelných signálov je nadradená prednosti v jazde určenej dopravnými značkami.
Situácia č. 5
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka je riadená policajtom. Vozidlá žlté, zelené a čierne idú rovno, červené doprava a modré doľava. Pred policajtom chcú chodci prejsť cez vozovku.
Situácia
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Účastníci: Vozidlá - červené, žlté, zelené, modré, čierne, chodci a policajt

Riešenie: Na tento pokyn policajta podľa vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. - §22, odst 1, písm. a, vodiči čierneho a zeleného vozidla musia ostať stáť pred hranicou križovatky.
Ďalej tento pokyn policajta podľa vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. - §22, odst 1, písm. c, znamená, že vodiči ostatných vozidiel (žltého, červeného a modrého) a aj chodci smú prejsť cez križovatku (vozovku) a to s prihliadnutím na ostatné predpisy v poradí:

Najprv prejdú cez križovatku chodci a vodič žltého vozidla, pretože podľa zákona č. 8/2009 Z. z. - § 19 ods.4, je mu vodič modrého vozidla opovinný dať prednosť v jazde a podľa zákona č. 8/2009 Z. z. - § 4 ods.1, písm. f, je vodič červeného vozidla povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov. Potom prejdú križovatkou vodiči modrého a červeného vozidla.

Riešenie
Odôvodnenie
Pamätajte!
Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení.
Celkom: 50 Na stránke: 5 Strán: 10 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Súvisiace
Výber z pravidiel
Výučbové lekcie ASP 
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1223 / 9 / 0 - 27
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK