Úvod » Registrácia
 Registrácia
Registrácia osôb - SMS aktivácia prístupu
Plný prístup ku všetkým vzdelávacím a informačným častiam tohto portálu.
Postup:
  1. Vytvorenie prístupu - vyplnenie a odoslanie registračného formulára
  2. Aktivovanie prístupu - odoslanie SMS
1. Registračný formulár - vytvorenie prístupu
  Odoslaním registračného formulára získate obratom číslo prístupu (IDprístupu), ktoré je následne nutné použiť v texte aktivačnej SMS.
Prihlasovacie údaje:
* Email:
Email sa používa aj ako prihlasovacie meno!
* Heslo:
* Kontrola hesla:
Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov v alfanumericom tvare
Pozorne som si prečítal(a) a súhlasím s pravidlami používania portálu.
Pozorne som si prečítal a bez výhrad súhlasím s informáciami podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súčasne potvrdzujem, že som bol ako dotknutá osoba informovaný o svojich právach.
Vyplnením a odoslaním registračného formulára udeľujem prevádzkovateľovi AUTOSKOLAPORTAL.SK súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto elektronickom formulári (emailová adresa), za účelom vytvorenia prístupu do užívateľskej zóny. Súhlas je daný na dobu poskytnutia služby a beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.
2. SMS aktivácia prístupu
  SMS aktivácia prístupu znamená pre už registrovaného užívateľa s prideleným číslom prístupu (IDprístupu) možnosť využívať všetky vzdelávacie a informačné časti tohto portálu. Viac »
AKTIVÁCIA PRÍSTUPU
Pošlite SMS v tvare
ASP IDprístupu
na číslo 8877
Služba je predplatená.
Cena spätnej SMS za prístup na 30 dní je 3,00 € vrátane DPH.
IDprístupu získate po odoslaní registračného formulára!
SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.
DEAKTIVÁCIA PREDPLATENIA
Predplatenie prístupu deaktivujete včasným odoslaním bezplatnej SMS na číslo 8877 v tvare:
ASP IDprístupu STOP.
IDprístupu získate po odoslaní registračného formulára!
SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.
Každou odoslanou aktivačnou SMS nám pomáhate rozširovať a skvalitňovať služby tohto portálu. Ďakujeme!
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1223 / 9 / 0 - 27
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK