Úvod » Študovňa » Legislatíva
Legislatíva
Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. »
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum platnosti: 16.01.2009
Dátum účinnosti: 01.04.2023
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
 Zákon NR SR č. 48/2023 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 429/2022 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 366/2022 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 246/2022 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 181/2022 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 179/2022 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 98/2022 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 508/2021 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 455/2021 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 406/2021 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 404/2021 Z. z. ,  Zákon NR SR č.310/2021 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 148/2021 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 146/2021 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 145/2021 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 128/2021 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 423/2020 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 73/2020 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 393/2019 Z. z. ,  Zákon NR SR č.106/2018 Z. z. ,  Zákon NR SR č.311/2016 Z. z. ,  Zákon NR SR č.430/2015 Z. z. ,  Vyhlásenie predsedu NR SR č. 49/2014 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 488/2013 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 474/2013 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 388/2013 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 290/2013 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 213/2013 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 180/2013 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 98/2013 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 42/2013 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 357/2012 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 317/2012 Z. z. ,  Zákon NR SR č.68/2012 Z.z.  ,  Zákon NR SR č. 313/2011 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 249/2011 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 119/2011 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 144/2010 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 199/2009 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 188/2009 Z. z. ,  Zákon NR SR č. 84/2009 Z. z. ,
Počet noviel: 41
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. »
Zákon o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
Dátum schválenia: 30.11.1961
Dátum vyhlásenia: 07.12.1961
Dátum účinnosti: 01.01.2023
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. - zmeny nájdete v predpisoch:
Počet noviel: 37
Aktuality
Legislatíva v úplnom znení
Aktuálny počet: 19
Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet: 240 ►
01.07.2023 - Dnes nadobudla účinnosť vyhláška MD SR č. 238/2023 Z. Z.
01.07.2023 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 183/2023 Z.z
01.04.2023 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 48/2023 Z.z
01.02.2023 - Dnes nadobudla účinnosť vyhláška MD SR č. 21/2023 Z. Z.
01.01.2023 - Dnes nadobudla účinnosť vyhláška MV SR č. 480/2022 Z. Z.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK