Úvod » Študovňa » Legislatíva » Zákon NR SR č. 106/2018 Z. z.
Zákon NR SR č. 106/2018 Z. z.
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ - SCHVAĽOVANIE VOZIDLA, SYSTÉMU, KOMPONENTU, SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY ALEBO SPAĽOVACIEHO MOTORA NECESTNÝCH POJAZDNÝCH STROJOV
TRETIA ČASŤ - DOKLADY VOZIDLA
ŠTVRTÁ ČASŤ - PREVÁDZKA VOZIDLA V CESTNEJ PREMÁVKE
PIATA ČASŤ - TECHNICKÉ SLUŽBY, SCHVAĽOVANIE ZARIADENÍ, DOKLADOV, NÁLEPIEK, EMISNÝCH PLAKIET A CELOŠTÁTNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
ŠIESTA ČASŤ - KONTROLY VOZIDIEL A MONTÁŽ PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
SIEDMA ČASŤ - VEREJNÁ SPRÁVA
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ USTANOVENIA
DEVIATA ČASŤ - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prílohy k zákonu NR SR č. 106/2018 Z. z.
Novely
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK