Úvod » Študovňa » Legislatíva » Vyhláška MDVaRR SR č. 45/2016 Z. z.
Vyhláška MDVaRR SR č. 45/2016 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o autoškolách.
Požiadavky na technickú základňu autoškôl a overovanie jej spôsobilosti a označovanie výcvikových vozidiel [k § 21 ods. 1 písm. a) zákona]
Požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah kurzov [k § 21 ods. 1 písm. b) zákona]
Vedenie dokumentácie o jednotlivých kurzoch [k § 21 ods. 1 písm. d) zákona]
Vzory jednotlivých dokumentov a osvedčení o úspešnom ukončení kurzov [k § 21 ods. 1 písm. d) zákona]
Inštruktorský preukaz [k § 21 ods. 1 písm. e) zákona]
Technické požiadavky na identifikačné zariadenia [k § 21 ods. 1 písm. f) zákona]
Odosielanie záznamu do cestného informačného systému a testovanie kompatibility
[k § 21 ods. 1 písm. f) zákona]
Záverečné ustanovenia
  Prílohy k vyhláške MDVaRR SR č. 45/2016 Z. z.
Novely
Zmeny nájdete v predpisoch:
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1087 / 14 / 0 - 42
APP    10
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK