Úvod » Študovňa »  Plus » Motocyklisti
Motocyklisti


Motocykel poskytuje neporovnateľne intenzívnejší pôžitok z jazdy ako automobil, ponúka pocit neviazanosti a neraz je aj vyjdrením životného štýlu jeho majiteľa. Aj preto záujem o tento druh prepravy nielenže neklesá, ale vzhľadom na hustnúcu premávku, nároky na parkovacie miesta a samotné manévrovacie možnosti motocykla priam raketovo rastie.

Pre motocyklistov je bezpečnosť cestnej premávky prvoradou témou, pretože jazda na motocykli si vyžaduje vyvážené schopnosti a väčšiu kontrolu v porovnaní s riadením iného vozidla. Motocykel je tiež menej viditeľný a v súbehu s dosahovanými rýchlosťami môže byť ostatnými účastními cestnej premávky ľahko prehliadnuteľný. Navyše samotná konštrukcia motocykla ponúka motocyklistovi veľmi malú ochranu.

Z roka na rok štatistiky ukazujú, že motocykle zostávajú najzraniteľnejšou skupinou u všetkých účastníkov cestnej premávky. Na zvýšenie bezpečnosti by motocyklisti mali poznať a dodržiavať pravidlá cestnej premávky a predovšetkým
 1. jazdiť len na motocykli vo vyhovujúcom technickom stave,
 2. používať ochranné prostriedky minimálne v predpísanom rozsahu,
 3. nejazdiť pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok,
 4. plne sa sústrediť na jazdu a sledovať okolitú premávu,
 5. dodržiavať povolenú rýchlosť,
 6. prispôsobiť rýchlosť a spôsob jazdy stavu a povahe vozovky,
 7. nemeniť bezdôvodne, neočákavane a náhle rýchlosť a smer jazdy,
 8. pri predbiehaní sa držať vľavo,
 9. udržiavať bezpečnú vzdialenosť a bočný odstup od ostatných vozidiel,
 10. predvídať náhly vstup chodcov a najmä detí na vozovku,
 11. byť ostražitý na úsekoch s predpokladaným pohybom zvierat v ich blízkosti,
 12. vyhýbať sa mŕtvemu uhlu automobilov,
 13. spomaliť pri približovaní sa k zakriveniu cesty,
 14. pokiaľ je to možné vyhnúť sa jazde v nepriaznivom počasí.

Pred každou jazdou by mal motocyklista skontrolovať tlak v pneumatikách a hĺbku dezénu, ručné a nožné brzdy, svetlomety a indikátory signálu a hladiny kvapalín. Mal by tiež skontrolovať priestor pod motocyklom, či nevykazuje príznaky úniku oleja alebo plynu. Ak prenáša náklad, mal by ho poriadne zaistiť a vyvážiť, upravit tlak v pneumatikách tak, aby zodpovedal dodatočnej hmotnosti. Ak sa chystá viesť spolujazdca, ten by mal nastúpiť na motocykel po štarte motora, mal by sedieť priamo za ním, mal by mať obe nohy na opierkach na nohy, a to aj pri zastavení motocykla. Dalej je nevyhnutné cestujúceho správne inštruovať o správaní sa na motocykli, napr. aby udržal nohy ďalej od tlmiča výfuku, aby sa pevne držal vodiča, ako sa nakláňať a hýbať počas jazdy. Vodič nesmie dovoliť, aby cestujúci opustil motocykel až do chvíle, kým mu na to nedá pokyn.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK