Úvod » Študovňa »  Plus » Cyklisti
Cyklisti


Cyklistika v posledných rokoch zaznamenala obrovský nárast popularity. Ľudia znovu objavujú radosť z jazdy na bicykli, oceňujú jej ekologickosť, ekonomickú výhodnosť a blahodárny vplyv na ich zdravie a pohodu. S nárastom počtu cyklistov sa však zvýšil aj počet konfliktov s ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Mnohé z týchto konfliktov vyplývajú z neznalosti, neohľaduplnosti a zo zmätočného správania sa v premávke.

Ak keď sú cyklisti povinní v plnej miere dodržiavať pravidlá cestnej premávky, žiadny právny predpis im u nás neukladá povinnosť absolvovať akékoľvek oficiálne vzdelávanie a teda ani nemusia vlastniť žiadny doklad o svojej spôsobilosti jazdiť na bicykli. Úroveň ich vedomostí v tejto oblasti tak ostáva čisto na ich zodpovednosti. Aj vzhľadom na to, že cyklisti patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, je nevyhnutné aby sa s pravidlami dôkladne oboznámili a v reálnej premávke sa nimi aj riadili.

Základné princípy bezpečnej jazdy na bicykli:
  1. Je nutné, aby cyklista jazdil len na bicykli v dobrom technickom stave.
  2. Je nutné, aby cyklista bol viditeľný pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
  3. Je nutné, aby si cyklista osvojil zručnosti potrebné na ovládanie svojho bicykla.
  4. Je nutné, aby cyklista jazdil ohľaduplne a predvídavo.
  5. Je nutné, aby cyklista poznal a dodržiaval pravidlá cestnej premávky.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1223 / 9 / 0 - 27
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK