Úvod » Študovňa »  Plus » Priemerné ceny pohonných látok v SR
Priemerné ceny [€] pohonných látok (PL) v SR
v roku:
v roku
Natural95
1,327
Natural98
1,522
LPG
0,605
Nafta
1,167
Zdroj: Štatistický úrad SR
Prehľady cien [€] podľa PL
PL:
PL:
MESAČNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
január 2021
1,227
február 2021
1,288
marec 2021
1,334
apríl 2021
1,353
máj 2021
1,355
jún 2021
1,362
júl 2021
1,405
Benzín natural 98
január 2021
1,418
február 2021
1,478
marec 2021
1,530
apríl 2021
1,550
máj 2021
1,551
jún 2021
1,558
júl 2021
1,599
LPG
január 2021
0,565
február 2021
0,580
marec 2021
0,621
apríl 2021
0,631
máj 2021
0,617
jún 2021
0,605
júl 2021
0,612
Motorová nafta
január 2021
1,083
február 2021
1,125
marec 2021
1,174
apríl 2021
1,175
máj 2021
1,187
jún 2021
1,211
júl 2021
1,256
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
1. týždeň (4. 1. 2021 - 10 1. 2021)
1,199
2. týždeň (11. 1. 2021 - 17. 1. 2021)
1,218
3. týždeň (18. 1.2021 - 24. 1. 2021)
1,238
4. týždeň (25. 1. 2021 - 31. 1. 2021)
1,253
5. týždeň (1. 2. 2021 - 7. 2. 2021)
1,276
6. týždeň (8. 2. 2021 - 14. 2. 2021)
1,273
7. týždeň (15. 2. 2021 - 21. 2. 2021)
1,292
8. týždeň (22. 2. 2021 - 28. 2. 2021)
1,312
9. týždeň (1. 3. 2021 - 7. 3. 2021)
1,333
10. týždeň (8. 3. 2021 - 14. 3. 2021)
1,334
11. týždeň (15. 3. 2021 - 21. 3. 2021)
1,334
12. týždeň (22. 3. 2021 - 28. 3. 2021)
1,335
13. týždeň (29. 3. 2021 - 4. 4. 2021)
1,351
14. týždeň (5. 4. 2021 - 11. 4. 2021)
1,353
15. týždeň (12. 4. 2021 - 18. 4. 2021)
1,353
16. týždeň (19. 4. 2021 - 25. 4. 2021)
1,353
17. týždeň (26. 4. 2021 - 2. 5. 2021)
1,355
18. týždeň (3. 5. 2021 - 9. 5. 2021)
1,354
19. týždeň (10 5. 2021 - 16. 5. 2021)
1,356
20. týždeň (17. 5. 2021 - 23. 5. 2021)
1,355
21. týždeň (24. 5. 2021 - 30. 5. 2021)
1,356
22. týždeň (31. 5. 2021 - 6. 6. 2021)
1,355
23. týždeň (7. 6. 2021 - 13. 6. 2021)
1,356
24. týždeň (14. 6. 2021 - 20. 6. 2021)
1,364
25. týždeň (21. 6. 2021 - 27. 6. 2021)
1,374
26. týždeň (28. 6. 2021 - 4. 7. 2021)
1,395
27. týždeň (5. 7. 2021 - 11. 7. 2021)
1,414
* Poznámka: Údaje nie sú určené pre úradné účely! • Ceny sú zisťované vrátane spotrebnej dane a DPH • Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa. Údaje majú len informatívny charakter!
► Infozóna ASP:
Od januára 2020 budú čerpacie stanice na Slovensku povinne distribuovať benzín E10.
Natankovali ste nesprávne palivo?
PL v EÚ
Smernicou EP č. 2014/94/EÚ bol prijatý európsky štandard pre jednotné označovanie palív. Vďaka jednotnosti sa odstráňujú rozdiely v lokálne odlišných názvoch, čo pomáha vodičom najmä pri cestách v zahraničí. Čerpacie stanice však môžu používať súčasne aj zavedené lokálne označenia.
Palivá na báze benzínu, alebo benzínu podobné
Tento typ palív je označovaný kruhom a písmenom E, číslica vyjadruje maximálny podiel bioetanolu v zmesi s benzínom. Napríklad tuzemské označenie Natural je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Palivá na báze nafty, alebo nafte podobné
Tento typ pohonných látok sa označuje štvorcom, ktorý má vpísané písmeno B. Číslica za ním vyjadruje, aký je maximálny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Napríklad tuzemské označenie motorovej nafty je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Plynné palivá
Pre plynné palivá je určený štvorec pootočený o 45 stupňov. Označenie zostáva rovnaké ako sa používa aj dnes, to znamená napríklad CNG pre stlačený zemný plyn, LNG pre skvapalnený zemný plyn, LPG pre skvapalnený propán bután, prípadne H2 pre vodík.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   696/11/0 - 33
APP   12
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK