Úvod » Študovňa »  Plus » Priemerné ceny pohonných látok v SR
Priemerné ceny [€] pohonných látok (PL) v SR
v roku:
v roku
Natural95
1,321
Natural98
1,525
LPG
0,584
Nafta
1,235
Zdroj: Štatistický úrad SR
Prehľady cien [€] podľa PL
PL:
PL:
MESAČNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
január 2019
1,239
február 2019
1,262
marec 2019
1,303
apríl 2019
1,373
máj 2019
1,413
jún 2019
1,368
Benzín natural 98
január 2019
1,442
február 2019
1,469
marec 2019
1,509
apríl 2019
1,578
máj 2019
1,616
jún 2019
1,564
LPG
január 2019
0,569
február 2019
0,569
marec 2019
0,569
apríl 2019
0,590
máj 2019
0,610
jún 2019
0,616
Motorová nafta
január 2019
1,188
február 2019
1,228
marec 2019
1,244
apríl 2019
1,253
máj 2019
1,271
jún 2019
1,217
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
1. týždeň (31. 12. 2018 - 6. 1. 2019)
1,233
2. týždeň (7. 1. 2019 - 13. 1. 2019)
1,228
3. týždeň (14. 1.2019 - 20. 1. 2019)
1,250
4. týždeň (21. 1.2019 - 27. 1. 2019)
1,249
5. týždeň (28. 1. 2019 - 3. 2. 2019)
1,236
6. týždeň (4. 2. 2019 - 10. 2. 2019)
1,237
7. týždeň (11. 2. 2019 - 17. 2. 2019)
1,249
8. týždeň (18. 2. 2019 - 24. 2. 2019)
1,269
9. týždeň (25. 2. 2019 - 3. 3. 2019)
1,292
10. týždeň (4. 3. 2019 - 10. 3. 2019)
1,294
11. týždeň (11. 3. 2019 - 17. 3. 2019)
1,296
12. týždeň (18. 3. 2019 - 24. 3. 2019)
1,301
13. týždeň (25. 3. 2019 - 31. 3. 2019)
1,322
14. týždeň (1. 4. 2019 - 7. 4. 2019)
1,344
15. týždeň (8. 4. 2019 - 14. 4. 2019)
1,369
16. týždeň (15. 4. 2019 - 21. 4. 2019)
1,389
17. týždeň (22. 4. 2019 - 28. 4. 2019)
1,389
18. týždeň (29. 4. 2019 - 5. 5. 2019)
1,411
19. týždeň (6. 5. 2019 - 12. 5. 2019)
1,404
20. týždeň (13. 5. 2019 - 19. 5. 2019)
1,405
21. týždeň (20. 5. 2019 - 26. 5. 2019)
1,428
22. týždeň (27. 5. 2019 - 2. 6. 2019)
1,415
23. týždeň (3. 6. 2019 - 9. 6. 2019)
1,368
* Poznámka: Údaje nie sú určené pre úradné účely! • Ceny sú zisťované vrátane spotrebnej dane a DPH • Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa. Údaje majú len informatívny charakter!
PL v EÚ
Smernicou EP č. 2014/94/EÚ bol prijatý európsky štandard pre jednotné označovanie palív. Vďaka jednotnosti sa odstráňujú rozdiely v lokálne odlišných názvoch, čo pomáha vodičom najmä pri cestách v zahraničí. Čerpacie stanice však môžu používať súčasne aj zavedené lokálne označenia.
Palivá na báze benzínu, alebo benzínu podobné
Tento typ palív je označovaný kruhom a písmenom E, číslica vyjadruje maximálny podiel bioetanolu v zmesi s benzínom. Napríklad tuzemské označenie Natural je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Palivá na báze nafty, alebo nafte podobné
Tento typ pohonných látok sa označuje štvorcom, ktorý má vpísané písmeno B. Číslica za ním vyjadruje, aký je maximálny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Napríklad tuzemské označenie motorovej nafty je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Plynné palivá
Pre plynné palivá je určený štvorec pootočený o 45 stupňov. Označenie zostáva rovnaké ako sa používa aj dnes, to znamená napríklad CNG pre stlačený zemný plyn, LNG pre skvapalnený zemný plyn, LPG pre skvapalnený propán bután, prípadne H2 pre vodík.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   294
APP   7
PPK   198
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK