Úvod » Študovňa »  Plus » Priemerné ceny pohonných látok v SR
Priemerné ceny [€] pohonných látok (PL) v SR
v roku:
v roku
Natural95
1,665
Natural98
1,860
LPG
0,806
Nafta
1,609
Zdroj: Štatistický úrad SR
Prehľady cien [€] podľa PL
PL:
PL:
MESAČNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
január 2022
1,489
február 2022
1,545
marec 2022
1,674
apríl 2022
1,713
máj 2022
1,795
jún 2022
1,882
Benzín natural 98
január 2022
1,685
február 2022
1,742
marec 2022
1,873
apríl 2022
1,903
máj 2022
1,986
jún 2022
2,076
LPG
január 2022
0,734
február 2022
0,712
marec 2022
0,805
apríl 2022
0,864
máj 2022
0,877
jún 2022
0,883
Motorová nafta
január 2022
1,394
február 2022
1,450
marec 2022
1,605
apríl 2022
1,713
máj 2022
1,785
jún 2022
1,808
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
1. týždeň (3. 1. 2022 - 9. 1. 2022)
1,462
2. týždeň (10. 1. 2022 - 16. 1. 2022)
1,479
3. týždeň (17. 1.2022 - 23. 1. 2022)
1,499
4. týždeň (24. 1. 2022 - 30. 1. 2022)
1,517
5. týždeň (31. 1. 2022 - 6. 2. 2022)
1,517
6. týždeň (7. 2. 2022 - 13. 2. 2022)
1,538
7. týždeň (14. 2. 2022 - 20. 2. 2022)
1,558
8. týždeň (21. 2. 2022 - 27. 2. 2022)
1,565
9. týždeň (28. 2. 2022 - 6. 3. 2022)
1,574
10. týždeň (7. 3. 2022 - 13. 3. 2022)
1,639
11. týždeň (14. 3. 2022 - 20. 3. 2022)
1,700
12. týždeň (21. 3. 2022 - 27. 3. 2022)
1,701
13. týždeň (28. 3. 2022 - 3. 4. 2022)
1,758
14. týždeň (4. 4. 2022 - 10. 4. 2022)
1,734
15. týždeň (11. 4. 2022 - 17. 4. 2022)
1,700
16. týždeň (18. 4. 2022 - 24. 4. 2022)
1,698
17. týždeň (25. 4. 2022 - 1. 5. 2022)
1,721
18. týždeň (2. 5. 2022 - 8. 5. 2022)
1,776
19. týždeň (9. 5. 2022 - 15. 5. 2022)
1,777
20. týždeň (16. 5. 2022 - 22. 5. 2022)
1,800
21. týždeň (23. 5. 2022 - 29. 5. 2022)
1,827
22. týždeň (30. 5. 2022 - 5. 6. 2022)
1,852
23. týždeň (6. 6. 2022 - 12. 6. 2022)
1,912
* Poznámka: Údaje nie sú určené pre úradné účely! • Ceny sú zisťované vrátane spotrebnej dane a DPH • Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa. Údaje majú len informatívny charakter!
► Infozóna ASP:
Od januára 2020 budú čerpacie stanice na Slovensku povinne distribuovať benzín E10.
Natankovali ste nesprávne palivo?
PL v EÚ
Smernicou EP č. 2014/94/EÚ bol prijatý európsky štandard pre jednotné označovanie palív. Vďaka jednotnosti sa odstráňujú rozdiely v lokálne odlišných názvoch, čo pomáha vodičom najmä pri cestách v zahraničí. Čerpacie stanice však môžu používať súčasne aj zavedené lokálne označenia.
Palivá na báze benzínu, alebo benzínu podobné
Tento typ palív je označovaný kruhom a písmenom E, číslica vyjadruje maximálny podiel bioetanolu v zmesi s benzínom. Napríklad tuzemské označenie Natural je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Palivá na báze nafty, alebo nafte podobné
Tento typ pohonných látok sa označuje štvorcom, ktorý má vpísané písmeno B. Číslica za ním vyjadruje, aký je maximálny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Napríklad tuzemské označenie motorovej nafty je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Plynné palivá
Pre plynné palivá je určený štvorec pootočený o 45 stupňov. Označenie zostáva rovnaké ako sa používa aj dnes, to znamená napríklad CNG pre stlačený zemný plyn, LNG pre skvapalnený zemný plyn, LPG pre skvapalnený propán bután, prípadne H2 pre vodík.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    881 / 11 / 0 - 33
APP    10
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2022 AUTOSKOLAPORTAL.SK