Úvod » Študovňa »  Plus » Priemerné ceny pohonných látok v SR
Priemerné ceny [€] pohonných látok (PL) v SR
v roku:
v roku
Natural95
1,547
Natural98
1,739
LPG
0,788
Nafta
1,588
Zdroj: Štatistický úrad SR
Prehľady cien [€] podľa PL
PL:
PL:
MESAČNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
január 2023
1,519
február 2023
1,575
Benzín natural 98
január 2023
1,712
február 2023
1,767
LPG
január 2023
0,787
február 2023
0,790
Motorová nafta
január 2023
1,612
február 2023
1,563
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
1. týždeň (2. 1. 2023 - 8. 1. 2023)
1,491
2. týždeň (9. 1. 2023 - 15. 1. 2023)
1,489
3. týždeň (16. 1.2023 - 22. 1. 2023)
1,519
4. týždeň (23. 1. 2023 - 29. 1. 2023)
1,578
5. týždeň (30. 1. 2023 - 5. 2. 2023)
1,598
6. týždeň (6. 2. 2023 - 12. 2. 2023)
1,570
7. týždeň (13. 2. 2023 - 19. 2. 2023)
1,569
8. týždeň (20. 2. 2023 - 26. 2. 2023)
1,564
* Poznámka: Údaje nie sú určené pre úradné účely! • Ceny sú zisťované vrátane spotrebnej dane a DPH • Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa. Údaje majú len informatívny charakter!
► Infozóna ASP:
Od januára 2020 budú čerpacie stanice na Slovensku povinne distribuovať benzín E10.
Natankovali ste nesprávne palivo?
PL v EÚ
Smernicou EP č. 2014/94/EÚ bol prijatý európsky štandard pre jednotné označovanie palív. Vďaka jednotnosti sa odstráňujú rozdiely v lokálne odlišných názvoch, čo pomáha vodičom najmä pri cestách v zahraničí. Čerpacie stanice však môžu používať súčasne aj zavedené lokálne označenia.
Palivá na báze benzínu, alebo benzínu podobné
Tento typ palív je označovaný kruhom a písmenom E, číslica vyjadruje maximálny podiel bioetanolu v zmesi s benzínom. Napríklad tuzemské označenie Natural je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Palivá na báze nafty, alebo nafte podobné
Tento typ pohonných látok sa označuje štvorcom, ktorý má vpísané písmeno B. Číslica za ním vyjadruje, aký je maximálny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Napríklad tuzemské označenie motorovej nafty je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Plynné palivá
Pre plynné palivá je určený štvorec pootočený o 45 stupňov. Označenie zostáva rovnaké ako sa používa aj dnes, to znamená napríklad CNG pre stlačený zemný plyn, LNG pre skvapalnený zemný plyn, LPG pre skvapalnený propán bután, prípadne H2 pre vodík.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    999 / 10 / 1 - 30
APP    13
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK