Úvod » Študovňa »  Plus » Priemerné ceny pohonných látok v SR
Priemerné ceny [€] pohonných látok (PL) v SR
v roku:
v roku
Natural95
(eur / l)
1,617
Natural98
(eur / l)
1,826
LPG
(eur / l)
0,700
Nafta
(eur / l)
1,548
CNG
(eur / kg)
1,603
LNG
(eur / kg)
1,519
bioLNG
(eur / kg)
2,345
Vodík
(eur / kg)
21,600
AC nabíjanie
(eur / kWh)
0,410
DC nabijanie
(eur / kWh)
0,550
ULTRA nabíjanie
(eur / kWh)
0,690
Zdroj: Štatistický úrad SR
Prehľady cien [€] podľa PL
PL:
PL:
MESAČNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
január 2024
1,552
február 2024
1,615
marec 2024
1,630
apríl 2024
1,682
máj 2024
1,629
jún 2024
1,585
Benzín natural 98
január 2024
1,742
február 2024
1,819
marec 2024
1,840
apríl 2024
1,901
máj 2024
1,845
jún 2024
1,798
LPG
január 2024
0,706
február 2024
0,706
marec 2024
0,704
apríl 2024
0,699
máj 2024
0,695
jún 2024
0,682
Motorová nafta
január 2024
1,513
február 2024
1,605
marec 2024
1,581
apríl 2024
1,562
máj 2024
1,513
jún 2024
1,491
CNG
január 2024
1,614
február 2024
1,601
marec 2024
1,602
apríl 2024
1,601
máj 2024
1,601
jún 2024
1,601
LNG
január 2024
1,557
február 2024
1,526
marec 2024
1,465
apríl 2024
1,479
máj 2024
1,535
jún 2024
1,553
bioLNG
január 2024
2,274
február 2024
2,380
marec 2024
2,393
apríl 2024
2,158
máj 2024
2,435
jún 2024
2,419
Vodík
január 2024
21,600
február 2024
21,600
marec 2024
21,600
apríl 2024
21,600
máj 2024
21,600
jún 2024
21,600
Elektrická energia AC nabíjanie
január 2024
0,410
február 2024
0,410
marec 2024
0,410
apríl 2024
0,410
máj 2024
0,410
jún 2024
0,410
Elektrická energia DC nabíjanie
január 2024
0,550
február 2024
0,110
marec 2024
0,550
apríl 2024
0,550
máj 2024
0,550
jún 2024
0,550
Elektrická energia ULTRA nabíjanie
január 2024
0,690
február 2024
0,690
marec 2024
0,690
apríl 2024
0,690
máj 2024
0,690
jún 2024
0,690
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
1. týždeň (1. 1. 2024 - 7. 1. 2024)
1,553
2. týždeň (8. 1. 2024 - 14. 1. 2024)
1,527
3. týždeň (15. 1. 2024 - 21. 1. 2024)
1,551
4. týždeň (22. 1. 2024 - 28. 1. 2024)
1,575
5. týždeň (29. 1. 2024 - 4. 2. 2024)
1,602
6. týždeň (5. 2. 2024 - 11. 2. 2024)
1,602
7. týždeň (12. 2. 2024 - 18. 2. 2024)
1,622
8. týždeň (19. 2. 2024 - 25. 2. 2024)
1,624
9. týždeň (26. 2. 2024 - 3. 3. 2024)
1,623
10. týždeň (4. 3. 2024 - 10. 3. 2024)
1,624
11. týždeň (11. 3. 2024 - 17. 3. 2024)
1,607
12. týždeň (18. 3. 2024 - 24. 3. 2024)
1,635
13. týždeň (25. 3. 2024 - 31.3. 2024)
1,655
14. týždeň (1. 4. 2024 - 7. 4. 2024)
1,680
15. týždeň (8. 4. 2024 - 14. 4. 2024)
1,696
16. týždeň (15. 4. 2024 - 21. 4. 2024)
1,694
17. týždeň (22. 4. 2024 - 28. 4. 2024)
1,659
18. týždeň (29. 4. 2024 - 5. 5. 2024)
1,660
19. týždeň (6. 5. 2024 - 12. 5. 2024)
1,631
20. týždeň (13. 5. 2024 - 19. 5. 2024)
1,622
21. týždeň (20. 5. 2024 - 26. 5. 2024)
1,620
22. týždeň (27. 5. 2024 - 2. 6. 2024)
1,610
23. týždeň (3. 6. 2024 - 9. 6. 2024)
1,577
24. týždeň (10. 6. 2024 - 16. 6. 2024)
1,580
25. týždeň (17. 6. 2024 - 23. 6. 2024)
1,599
* Poznámka: Údaje nie sú určené pre úradné účely! • Ceny sú zisťované vrátane spotrebnej dane a DPH • Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa. Údaje majú len informatívny charakter!
► Infozóna ASP:
Od januára 2020 budú čerpacie stanice na Slovensku povinne distribuovať benzín E10.
Natankovali ste nesprávne palivo?
PL v EÚ
Smernicou EP č. 2014/94/EÚ bol prijatý európsky štandard pre jednotné označovanie palív. Vďaka jednotnosti sa odstráňujú rozdiely v lokálne odlišných názvoch, čo pomáha vodičom najmä pri cestách v zahraničí. Čerpacie stanice však môžu používať súčasne aj zavedené lokálne označenia.
Palivá na báze benzínu, alebo benzínu podobné
Tento typ palív je označovaný kruhom a písmenom E, číslica vyjadruje maximálny podiel bioetanolu v zmesi s benzínom. Napríklad tuzemské označenie Natural je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Palivá na báze nafty, alebo nafte podobné
Tento typ pohonných látok sa označuje štvorcom, ktorý má vpísané písmeno B. Číslica za ním vyjadruje, aký je maximálny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Napríklad tuzemské označenie motorovej nafty je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Plynné palivá
Pre plynné palivá je určený štvorec pootočený o 45 stupňov. Označenie zostáva rovnaké ako sa používa aj dnes, to znamená napríklad CNG pre stlačený zemný plyn, LNG pre skvapalnený zemný plyn, LPG pre skvapalnený propán bután, prípadne H2 pre vodík.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK