Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 24. marca 2019 meniny
Vaše IP: 54.166.133.84 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 23.03.2019 11:46:09 • |

Úvod » Odporúčame

» Zaujímavé stránky - užitočné informácie o cestnej doprave
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky »
Oficiálna stránka MDVaRR SR.
Rozvoj verejnej osobnej dopravy • Programovanie dopravnej infraštruktúry • Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020 • CESTNÁ DOPRAVA - sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií • Komodalita a nákladná logistika • Dopravné prieskumy • Bezpečnosť cestnej premávky • Preprava nebezpečného tovaru • Otázky a odpovede • Diskusné fórum/blogy • Aktuality • Harmonogram úloh Akčného plánu rozvoja verejnej osobnej dopravy pre dopravou individuálnou ...
EK - Mobilita a doprava :: bezpečnosť na cestách »
Web Európskej komisie venovaný doprave a bezpečnosti na cestách
Deti • Cyklisti • Starší vodiči • Motocykle, mopedy a skútre • Vodiči – začiatočníci • Chodci • Profesionálni vodiči • Správanie na cestách • Infraštruktúra • Vozidlá • Nebezpečný tovar ...
EK - Európska charta bezpečnosti na cestách »
Iniciatíva Európskej komisie. Európska charta bezpečnosti na cestách je európskou participačnou platformou vytvorenou z podnikov, asociácií, výskumných inštitúcií a verejných orgánov. Títo činitelia sa podujali vykonať konkrétnu činnosť a podeliť sa o svoje dobré praktiky, aby vyriešili problémy bezpečnosti na cestách, s ktorými sa denno-denne potýkajú vo svojom okolí. Cieľom Charty je napomôcť zníženiu úmrtí na cestách.
BECEP - Bezpečnosť cestnej premávky »
Na stránke nájdete všetky dostupné informácie – stratégiu štátu v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, zákonné normy, štatistiky a mnoho zaujímavých informácií, nielen o represívnych, ale najmä o preventívnych prvkoch zabezpečujúcich BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY – CESTU PRE ŽIVOT na cestách Slovenskej republiky a v kontexte s EÚ aj na európskych cestách.
Články • Kampane • Nehody a príčiny • Akcie • Aktuality • Zdravotná príprava • VAMOS • Prevencia • Štatistiky ...
BESIP - Bezpečnost silničního provozu »
Web Ministerstva dopravy Českej republiky venovaný bezpečnosti cestnej premávky
Články • Kampane • Nehody a príčiny • Akcie • Aktuality • Národná stratégia rozvoja cestnej premávky • Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy • Prevencia • Vodič • Motocyklista • Cyklista • Chodec • Rodič • Senior • Profi vodič ...
Národná diaľničná spoločnosť »
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. vznikla 1. februára 2005. Založil ju zákonom štát, ktorý aj vlastní 100% jej akcií. V mene štátu koná jediný akcionár – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Úlohou spoločnosti je napĺňať ciele Programu prípravy a výstavby diaľnic, ktorý schvaľuje Vláda Slovenskej republiky.
Slovenská správa ciest »
Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT“), ktorá vykonáva pre diaľnice, cesty pre motorové vozidlá (rýchlostné cesty), cesty I., II. a III. triedy dopravné plánovanie, ústrednú technickú evidenciu, centrálnu databanku, technický rozvoj, vrátane súvisiacej koncepčnej, koordinačnej a metodickej činnosti, správu ciest I. triedy a súvisiacich pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane investorskej činnosti pre cesty I. triedy.
OPD - operačný program Doprava »
Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 - 2013.
Rozvoj cestnej dopravy • Rozvoj železničnej dopravy • Rozvoj intermodálnej prepravy • Rozvoj integrovanej dopravy
Slovenský hydrometeorologický ústav »
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Slovenský hydrometeorologický ústav zriadilo 1. januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. SHMÚ pokračoval v meteorologickej a hydrologickej službe, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. V súčasnosti je SHMÚ organizáciou v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.
Jednotný systém dopravních informací pro ČR »
Dopravní portál ČR www.dopravniinfo.cz je spravován a provozován Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci projektu Jednotného systému dopravních informací pro ČR (JSDI). Na portálu jsou nebo budou publikovány dopravní informace a dopravní data o aktuální dopravní situaci, informace o pozemních komunikacích, jejich součástech a příslušenství, další informace z oblasti silniční dopravy, provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti silničního provozu apod. Projekt JSDI je řízen a koordinován Ministerstvem dopravy ČR, Ministerstvem vnitra ČR a ŘSD ČR ve spolupráci s řadou orgánů, organizací a institucí veřejné správy a dalších osob a subjektů z veřejné i privátní sféry.
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov