Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Sobota, 23. júna 2018 meniny
Vaše IP: 54.80.247.119 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 22.06.2018 23:30:01 • |

Úvod » Info zóna » Prehľad cien pohonných látok na území SR

» Priemerné ceny pohonných látok v SR za obdobie
Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačný prehľad [v € / liter)
Mesiac
Benzín natural 95 oktánový
Benzín natural 98 oktánový
LPG
Motorová nafta
január 2018
1,320 1,476 0,585 1,195
február 2018
1,313 1,521 0,579 1,178
marec 2018
1,310 1,517 0,569 1,176
apríl 2018
1,342 1,555 0,566 1,206
máj 2018
1,387 1,596 0,574 1,257
jún 2018
1,428 1,635 0,592 1,297
Údaje nie sú určené pre úradné účely! • Ceny sú zisťované vrátane spotrebnej dane a DPH • Zdroj: Štatistický úrad SR
Priemerné ceny pohonných látok v SR - týždenný prehľad [v € / liter)
* Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa. Údaje majú len informatívny charakter!
inzerciaplus.sk
Oktánové číslo
Oktánové číslo je jedna zo základných charakteristík palív do spaľovacích motorov. Vyjadruje odolnosť paliva proti samozápalu (detonačnému spaľovaniu) pri kompresii vo valci spaľovacieho motora. Čím je vyššie oktánové číslo, tým je palivo odolnejšie proti detonačnému spaľovaniu. Je súčasťou označenia paliva, uvádza sa napr. na stojanoch benzínových púmp. Oktánové číslo paliva vyjadruje procentuálny obsah izooktánu v zmesi izooktánu s n-heptánom. Napríklad oktánove číslo 98 znamená, že palivo je rovnako odolné proti samovznieteniu ako zmes skladajúca sa z 98 % oktánu a 2 % heptánu.
Benzín alebo diesel?
Pri výbere vozidla je už roky jednou zo základných otázok akým druhom paliva má byť motor poháňaný. Pri dnes porovnateľnej dynamike naftových a benzínových motorov a neutíchajúcim trendom znižovať spotrebu, zostávajú také parametre ako sú náklady na pohonné látky, náklady na servis, celková návratnosť. Výsledkom porovnania týchto parametrov je vo všeobecnosti záver, že rozhodujúcim faktorom je počet najazdených kilometrov za rok a dĺžka trás, teda na aký účel chce jeho budúci prevádzkovateľ vozidlo využívať. Pre jazdy na krátke vzdialenosti, najmä v meste sú výhodnejšie vozidlá poháňané benzínom, pre jazdy na dlhšie trasy naopak naftou.
Omyl pri tankovaní
Natankovanie zlého druhu paliva môže mať za následok poškodenie motora, ale aj bez toho takýto omyl nie je lacný špás. Takejto chyby sa dopúšťajú najmä vodiči, ktorí často striedajú vozidlá s rôznym typom pohonu. Ak už táto nepríjemnosť nastane, potom je možno náklady na odstránenie následkov znížiť na minimum jedine tak, že po natankovaní nedôjde k naštartovaniu motora a pomocou odťahovej služby je vozidlo dopravené do najbližšieho servisu. V inom prípade sú škody závislé od kombinácie typu vozidla, druhu motora, množstva a druhu natankovaného paliva. V prípade poškodenia motora sú náklady najvyššie.
Kvalita pohonných hmôt
Nekvalitný benzín či nafta môže spôsobiť zanášanie spaľovacieho priestoru a výfukového traktu, chybné parametre v aditívach s detergentami a depresentami majú priamy vplyv na užitkové vlastnosti motorov a ich životnosť. Bežný motorista nemá šancu zistiť nedodržanie predpísaných parametrov paliva, Tieto možnosti a aj kompetencie na vykonávanie kontrol fosílnych palív má však Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá ročne vykoná desiatky až stovky kontrol priamym odberom vzoriek z čerpacích staníc a ich laboratórnym vyhodnotením. Výsledky kontrol každoročne zverejňuje na svojej webovej stránke https://www.szip.sk. Súčasťou správy je aj menovitý zoznam čerpacích staníc s druhom chybného paliva a počtom nedodržaných parametrov v ňom.
Celoeurópske jednotné označovanie palív
Od apríla 2017 sa stáva európskym štandardom jednotné označovanie palív. Vďaka zavádzanej jednotnosti sa odstráňujú doteraz bežné rozdiely v lokálne odlišných názvoch, čo by malo uľahčovať vodičom orientáciu najmä pri cestách v zahraničí.
Palivá na báze benzínu, alebo benzínu podobné
Tento typ palív je označovaný kruhom a písmenom E, číslica vyjadruje maximálny podiel bioetanolu v zmesi s benzínom. Dnešný Natural sa bude označovať ako E5. Neskôr by mali pribudnúť aj zmesi s vyšším obsahom biozložky, ako napríklad E85, čo je palivo už dnes používané napríklad v Škandinávii.
Palivá na báze nafty, alebo nafte podobné
Tento typ pohonných látok sa označuje štvorcom, ktorý má vpísané písmeno B. Číslica za ním vyjadruje, aký je maximálny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Dnes používaná motorová nafta bude označená ako B7.
Plynné palivá
Pre plynné palivá je určený štvorec pootočený o 45 stupňov. Označenie zostáva rovnaké ako sa používa aj dnes, to znamená napríklad CNG pre stlačený zemný plyn, LNG pre skvapalnený zemný plyn, LPG pre skvapalnený propán bután, prípadne H2 pre vodík.
Predpis stanovuje, že nové označenie paliva je doplnkové, to znamená, že bude platné ako dodatočná informácia spolu s pôvodným, už zavedeným obchodným názvom jednotlivých produktov. Uvádzané bude musieť byť na výdajnom zariadení (stojane, resp. tankovacej pištoli), rovnako ako aj na vozidle.
Vodič bude mať vďaka tomu k dispozícii jasnú a absolútne spoľahlivú informáciu, čo môže do nádrže načerpať. Z označenia bude navyše zrejmé, aký najvyšší podiel biozložky smie mať palivo, ktoré sa dá do daného auta bezpečne natankovať.
Najnovšie články
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní
Kvalifikačnej karty vodiča (KKV):
Bleskovka
Poradňa
Užitočné informácie
Výška registračného poplatku
Pomoc v núdzi na diaľnici
Elektronické služby v doprave
Zjazdnosť ciest na území SR
Orientačný výpočet
alkoholu v krvi
 
Povolené množstvo alkoholu
v krvi v krajinách EÚ
[SK] BAC: 0,0 g/l
(Blood Alcohol Concentration}
uvádza množstvo etanolu v krvi
Máte nadváhu?
Body Mass Index (BMI)
Výpočet Body Mass indexu (BMI) pomáha určiť, ako na tom ste so svojou váhou. Či trpíte nadváhou, obezitou alebo naopak podvýživou. Výsledok je len orientačný. Ak sa však index významne odchyľuje od priemerných hodnôt, odporúčame vykonať potrebné opatrenia, resp. vyhľadať pomoc odborníka.
Výška  [cm]
Váha [kg]
Podváha: pod 20
Normálna hmotnosť: 20-25
Nadváha: 25-30
Obezita: 30-40
Extrémna obezita: nad 40
Výsledok
?
Vedeli ste, že
najpokrokovejší automobilový simulátor na svete NADS - The National Advanced Driving Simulator, sa nachádza v USA, na pôde Univerzity v Iowe?
Kurzový lístok ECB
Referenčné výmenné kurzy sú publikované Európskou centrálnou bankou. Jednotlivé referenčné výmenné kurzy sú stanovované na základe telekonferencie medzi národnými centrálnymi bankami, ktorá sa zvyčajne koná o 14:15 SEČ.
  USDamerický dolár 1.2457
  BGNbulharský lev 1.9558
  CZKčeská koruna 25.272
  GBPlibra šterlingov 0.87910
  HUFmaďarský forint 310.65
  PLNpoľský zlotý 4.1503
  RONnový rumunský lei 4.6545
  CHFšvajčiarsky frank 1.1631
  HRKchorvátska kuna 7.4325
  RUBruský rubeľ 70.0723
  AUDaustrálsky dolár 1.5357
  BRLbrazílsky real 3.9368
  CADkanadský dolár 1.5290
 
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
4Sport - oznamy
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   190 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2018 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   180 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov