Úvod » Študovňa »  Plus
 Plus
Štvrtok, 21. novembra 2019 meniny Vaše IP: 3.92.92.168
Predpoveď počasia
Počasie pre kraj:
Počasie pre kraj:
BRATISLAVSKÝ KRAJ Počasie
OVERTE SI SVOJE POZNATKY,
ZÍSKAJTE NOVÉ INFORMÁCIE!
OVERTE SI SVOJE POZNATKY, ZÍSKAJTE NOVÉ INFORMÁCIE!
► Cestná premávka:
Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia:
► Štatistiky:
Priemerné ceny (€) pohonných látok v SR za obdobie 11 / 2019
Natural95
1,317
Natural98
1,507
LPG
0,578
Nafta
1,243
Zdroj: Štatistický úrad SR
Predbežná štatistika dopravnej nehodovosti na území SR v roku 2019
Nehody
11411
Ťažké zranenia
691
Usmrtenia
202
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
► Infozóna ASP:
 Aktuality portálu
01.11.2019 - V časti Aktuálna legislatíva bola aktualizovaná vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Zmeny nájdete vo vyhláške MDaV SR č. 308/2019 Z. z. »
 Upozorňujeme
17.12.2019 - od tohto dňa je možné podať žiadosť na získanie dotácie na kúpu elektromobilu na základe podmienok Ministerstva hospodárstva SR, ktoré boli zverejnené 18.11.2019. Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5-tisíc eur. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH. Celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur. Viac informácií »
01.01.2020 - na Slovensku začnú čerpacie stanice povinne predávať benzín E10. Ak máte staršie auto, potom je potrebné overiť si vhodnosť tankovania tohto paliva!
 Pripomíname
01.10.2019 - PRIBAĽTE SI ZELENÚ KARTU PZP K DOKLADOM! Od 1. októbra 2019, po nadobudnutí účinnosti zákona NR SR č. 281/2019 Z.z., ktorý v čl. III novelizuje zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. sa platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP) preukazuje aj na Slovensku už len zelenou kartou!
01.11.2019 - AUTOLEKÁRNIČKY PLATNÉ AJ PO DOBE EXPIRÁCIE! Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky MDaV SR č. 308/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z.., sa už nebude prihliadať na dobu expirácie autolekárničky, avšak len pokiaľ jej obsah bude neporušený, vizuálne v poriadku a nebude vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Na dobu expirácie sa nebude prihliadať len do momentu, kým z nej vodič niečo nepoužije.
15.11.2019 - PRIPRAVTE SVOJE VOZIDLO NA ZIMU! NEZABUDNITE PREZUŤ PNEUMATIKY! Na Slovensku zákon ukladá povinnosť používať zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca, a to vtedy, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza.
 Očakávame
01.12.2019 - nadobudne účinnosť novela zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválená novela zákona »
01.01.2020 - nadobudne účinnosť novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlásené znenie zákona NR SR č. 364/2019 Z.z. »
23.05.2020 - nadobudne účinnosť novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhlásené znenie zákona NR SR č. 386/2019 Z.z. »
Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
Taliansko už bojuje zákonom proti syndrómu zabudnutého dieťaťa vo vozidle
Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona o autoškolách
► Zdravie a kondícia:
► Financie:
 Študovňa
 Infozóna ASP 
 Testovanie
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov
DZaZ
85.26%
14.74%
KaDS
85.28%
14.72%
ZoCP
86.86%
13.14%
PPaR
77.69%
22.31%
PP
77.5%
22.5%
Celkom
85.11%
14.89%
  • DZaZ - Dopravné značky a zariadenia
  • KaDS - Križovatky a dopravné situácie
  • ZoCP - Zákon o cestnej premávke
  • PPaR - Prevádzka, premávka a riadenie
  • PP - Prvá pomoc
Dôležité čísla
Odporúčame
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   350
APP   15
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK