Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 22. apríla 2019 meniny
Vaše IP: 34.230.84.215 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 19.04.2019 16:00:00 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

A1a - Zákruta vpravo

A1b - Zákruta vľavo

A1a - Zákruta vpravo

A1b - Zákruta vľavo

A1a - Zákruta vpravo

A1b - Zákruta vľavo

A2a - Dvojitá zákruta prvá vpravo

A2b - Dvojitá zákruta prvá vľavo

A1a - Zákruta vpravo

A1b - Zákruta vľavo

A2a - Dvojitá zákruta prvá vpravo

A2b - Dvojitá zákruta prvá vľavo

A3a - Nebezpečné klesanie

B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť

E4 - Dĺžka úseku alebo platnosti

IP10 - Odporúčaná rýchlosť

A3a - Nebezpečné klesanie

A3b - Nebezpečné stúpanie

A4a - Zúžená vozovka z oboch strán

B29a - Zákaz predchádzania

B30a - Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť

E2 - Vzdialenosť

A4a - Zúžená vozovka z oboch strán

A4b - Zúžená vozovka sprava

A4c - Zúžená vozovka zľava

A4a - Zúžená vozovka z oboch strán

A4b - Zúžená vozovka sprava

A4c - Zúžená vozovka zľava

A5 - Nerovnosť vozovky

B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť

IP10 - Odporúčaná rýchlosť
1. Zákruta vpravo - A1a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Ak je smerový oblúk stavebne konštruovaný tak, že jeho bezpečný prejazd si nevyžaduje výrazne zníženie rýchlosti jazdy, značka č. A1a alebo č. A1b sa pred oblúkom neumiestňuje. V prípade potreby, ako napríklad ostrá alebo neprehľadná zákruta, nebezpečné klesanie, šmykľavý povrch cesty a podobne možno značku č. A1a alebo č. A1b doplniť o ďalšiu príslušnú značku alebo o príslušnú dodatkovú tabuľku. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značka Zákruta vpravo (č. A1a) upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo (č. A1b) upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.
Príklady reálneho použitia:
2. Zákruta vľavo - A1b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Ak je smerový oblúk stavebne konštruovaný tak, že jeho bezpečný prejazd si nevyžaduje výrazne zníženie rýchlosti jazdy, značka č. A1a alebo č. A1b sa pred oblúkom neumiestňuje. V prípade potreby, ako napríklad ostrá alebo neprehľadná zákruta, nebezpečné klesanie, šmykľavý povrch cesty a podobne možno značku č. A1a alebo č. A1b doplniť o ďalšiu príslušnú značku alebo o príslušnú dodatkovú tabuľku. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značka Zákruta vpravo (č. A1a) upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo (č. A1b) upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.
Príklady reálneho použitia:
3. Dvojitá zákruta prvá vpravo - A2a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značiek č. A2a a č. A2b sú rovnaké ako pre značky č. A1a a č. A1b. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo (č. A2a) upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo. Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo (č. A2b) upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.
Príklady reálneho použitia:
4. Dvojitá zákruta prvá vľavo - A2b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značiek č. A2a a č. A2b sú rovnaké ako pre značky č. A1a a č. A1b. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo (č. A2a) upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo. Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo (č. A2b) upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.
Príklady reálneho použitia:
5. Nebezpečné klesanie - A3a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Na značke č. A3a je vyznačený vždy skutočný pozdĺžny sklon cesty, v prípade ak je úsek nebezpečného klesania dlhší ako 1000m doplní sa k značke dodatková tabuľka č. E4 s uvedením skutočnej dĺžky úseku. V prípade potreby možno k značke doplniť značku č. B31a, ktorá sa umiestni nad značku č. A3a alebo značku č. IP10, ktorá sa umiestni taktiež pod značku č. A3a. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značka Nebezpečné klesanie (č. A3a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným napríklad, kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne.
6. Nebezpečné stúpanie - A3b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značky č. A3b sú rovnaké ako pre značku č. A3a. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značka Nebezpečné stúpanie (č. A3b) upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 %, alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.
Príklady reálneho použitia:
7. Zúžená vozovka z oboch strán - A4a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
V prípade potreby možno k značke (č. A4a) doplniť značku č. B31a alebo č. B29a alebo č. B30a, ktorá sa umiestni nad značku č. A4a alebo dodatkovú tabuľku č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značka Zúžená vozovka z oboch strán (č. A4a) upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.
Príklady reálneho použitia:
8. Zúžená vozovka sprava - A4b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značiek č. A4b a č. A4c sú rovnaké ako pre značku č. A4a. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značky Zúžená vozovka sprava (č. A4b) a Zúžená vozovka zľava (č. A4c) upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.
Príklady reálneho použitia:
9. Zúžená vozovka zľava - A4c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značiek č. A4b a č. A4c sú rovnaké ako pre značku č. A4a. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značky Zúžená vozovka sprava (č. A4b) a Zúžená vozovka zľava (č. A4c) upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.
Príklady reálneho použitia:
10. Nerovnosť vozovky - A5
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
V prípade potreby možno k značke (č. A5) doplniť značku č. B31a, ktorá sa umiestni nad značku č. A5 alebo značku č. IP10, ktorá sa umiestni pod značku č. A5 alebo príslušnú dodatkovú tabuľku. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Význam, popis:
Značka Nerovnosť vozovky (č. A5) upozorňuje na priečne, alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 439 Na stránke: 10 Počet strán: 44 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
<< -10  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  +10 >>
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dopravná značka znamená:
Miestna časť obce
Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu
Smerová tabuľa k inému cieľu
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   278 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov