Úvod » Študovňa »  Plus » Infozóna ASP
 Infozóna ASP 
Informácie, zaujímavosti, oznamy a rady.
Články z oblasti cestnej premávky a dopravy
 Aktuality portálu
01.04.2020 - V časti Aktuálna legislatíva bol aktualizovaný zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon NZ ČSSR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Zmeny nájdete v čl. I bod 1, bod 14 § 6a písm. k), bodov 18 až 20, 22 až 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 50, 57 až 60, 83, 84, 86, 88, 89, 95, 167 a bodu 177 § 139a ods. 13, čl. II bodov 1 až 8 a 10 až 15, zákona NR SR č. 393/2019 Z. z. ».
 Upozorňujeme
01.04.2020 - VYTVÁRANIE ZÁCHRANÁRSKEJ ULIČKY SA STÁVA POVINNOSŤOU! § 10 odsek 11 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. už znie takto: Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla podľa § 40 ods. 1 alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané.
01.04.2020 - STRIEDAVÉ RADENIE, TZV "ZIPSOVANIE", JE POVINNÉ UŽ AJ PRI ZBIEHANÍ JAZDNÝCH PRUHOV. § 10 odsek 10 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. už znie takto: Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu. Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri zaraďovaní sa do priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu.
 Očakávame
23.05.2020 - nadobudne účinnosť novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhlásené znenie zákona NR SR č. 386/2019 Z.z. »
01.07.2020 - nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlásené znenie nariadenia vlády SR č. 20/2020 Z.z. »
« Späť Ďalej »
Celkom: 42 Na stránke: 15 Strán: 3 Aktuálne: 1
1. Prejde prevádzkovanie mýtneho systému do rúk štátu?
2. KORONAVÍRUS: Prevádzky STK a emisných kontrol znovu otvorené
3. KORONAVÍRUS: Usmernenie od polície o upúšťaní od niektorých sankcií v čase mimoriadnej situácie
4. KORONAVÍRUS: Uzatvorenie prevádzok autoškôl, školiacich stredísk a STK/PEK/PKO/PMPZ
5. Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
6. Taliansko už bojuje zákonom proti syndrómu zabudnutého dieťaťa vo vozidle
7. Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona o autoškolách
8. Jeseň a osvetlenie vozidla: Viete ako svietiť za zníženej viditeľnosti?
9. Od januára 2020 budú čerpacie stanice na Slovensku povinne distribuovať benzín E10.
10. Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
11. Pri platení za užívanie diaľníc už čoskoro pribudne ďalšia možnosť
12. Nepohodlné autosedačky stoja každý rok miliardy v britskej ekonomike
13. Odo dnes sa na Slovensku PZP preukazuje už len zelenou kartou! Biela karta končí!
14. Zásah NAKA: Úplatný biznis autoškôl
15. Na českých cestách je už možné pozorovať novinky a zmeny v dopravnom značení
Celkom: 42 Na stránke: 15 Strán: 3 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3  
Témy
Najčítanejšie
Dôležité čísla
Odporúčame
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   418
APP   13
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK