Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 24. marca 2019 meniny
Vaše IP: 54.166.133.84 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 23.03.2019 11:46:09 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

O1 - Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím

O2 - Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

O3 - Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti

O4 - Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom
Osobitné označeniaOsobitné označenia
1. Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím - O1
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím (č. O1) označuje vozidlo vedené osobou so sluchovým postihnutím v čase použitia vozidla touto osobou.
2. Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - O2
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O2) označuje vozidlo používané lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase použitia vozidla na tieto čely.

V dolnej časti označenia č. O2 je uvedené šesťmiestne proporcionálne a výškovo zväčšované číslo prináležiace k osobitnému označeniu, ktoré je zhodné s číslom preukazu osobitného označenia vozidla vydaného príslušným obvodným úradom v sídle kraja.
3. Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti - O3
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti (č. O3) označuje autobus používaný na prepravu detí v čase použitia autobusu na tieto účely.
4. Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom - O4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom (č. O4) označuje vozidlo vedené vodičom začiatočníkom.
Príklady reálneho použitia:
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dopravná značka znamená:
Zastávkový jazdný pruh
Obmedzenie v jazdnom pruhu
Návesť pred obchádzkou
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov