Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 24. marca 2019 meniny
Vaše IP: 54.166.133.84 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 23.03.2019 11:46:09 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

II1a - Telefón núdzového volania

E12 - Dodatková tabuľka s textom

II1b - Núdzové volanie

II1c - Kontrola rýchlosti

II1a - Telefón núdzového volania

II2 - Telefón

E2 - Vzdialenosť

E7 - Smerová šípka

II3 - Hasiaci prístroj

E2 - Vzdialenosť

E7 - Smerová šípka

II4 - Prvá pomoc

II4 - Prvá pomoc

II5 - Nemocnica

II4 - Prvá pomoc

II6a - Informácie

II6b - Rádio

II7a - Zastávka autobusu
Informatívne iné značkyZvislé dopravné značky
1. Telefón núdzového volania - II1a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Smer k najbližšej hláske možno vyznačiť šípkou na kilometrovníku a značku č. II1a možno použiť ako predbežnú značku s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.
Význam, popis:
Značka Telefón núdzového volania (č. II1a) informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania s vybudovaným systémom telefónnych hlások; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.
Príklady reálneho použitia:
2. Núdzové volanie - II1b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Upresňujúce ďalšie údaje napríklad telefónne čísla na jednotlivé príslušné linky operačné strediská integrovaného záchranného systému núdzovej pomoci s príslušnými symbolmi možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E12 pod značkou č. II1b.
Význam, popis:
Značka Núdzové volanie (č. II1b) informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej pomoci alebo o jednotlivých príslušných linkách núdzového volania s príslušnými symbolmi; tieto údaje sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke č. E12.
3. Kontrola rýchlosti - II1c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka sa použije vždy pred miestom alebo úsekom cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením konštrukčne pevne spojeným so zemou, ktorým sa zaznamenávajú správne delikty držiteľa vozidla podľa § 139a ods. 2 a 3 zákona. Ďalšie spresňujúce údaje možno vyznačiť vhodným spôsobom na príslušnej dodatkovej tabuľke.
Význam, popis:
Značka Kontrola rýchlosti (č. II1c) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla.
4. Telefón - II2
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. II2 sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II1a.
Význam, popis:
Značka Telefón (č. II2) informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj.
5. Hasiaci prístroj - II3
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Upresňujúce údaje, ako smer alebo vzdialenosť možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E7 alebo č. E2 pod značkou č. II3.
Význam, popis:
Značka Hasiaci prístroj (č. II3) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.
6. Prvá pomoc - II4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Pre včasnú informáciu možno upresňujúce údaje, ako smer alebo vzdialenosť možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E7 alebo č. E2 pod značkou č. II4.
Význam, popis:
Značka Prvá pomoc (č. II4) informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci.
Príklady reálneho použitia:
7. Nemocnica - II5
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. II5 používa sa podľa rovnakých zásad ako značka č. II4.
Význam, popis:
Značka Nemocnica (č. II5) informuje o blízkosti nemocnice.
Príklady reálneho použitia:
8. Informácie - II6a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. II6a používa sa podľa rovnakých zásad ako značka č. II4.
Význam, popis:
Značka Informácie (č. II6a) informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie.
9. Rádio - II6b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
V bielej subploche značky č. II6b možno pod text „Rádio“ uviesť názov rozhlasovej stanice a v spodnej časti sa vždy uvádza údaj o vlnovej dĺžke a frekvencii. Na značke nesmú byť vyznačené reklamné nápisy a symboly.
Význam, popis:
Značka Rádio (č. II6b) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú pravidelné dopravné informácie, ktoré obsahujú aktuálne dopravné a cestovné informácie o situácii v cestnej premávke a ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Príklady reálneho použitia:
10. Zastávka autobusu - II7a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. II7a sa umiestňuje v smere jazdy do začiatku priestoru zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb. Vyobrazenie značky č. II7a s príslušným symbolom, ak sa použije spolu s názvom zastávky a číslom alebo s iným označením linky, nie je značkou podľa tejto vyhlášky (ďalej len „označník zastávky“).
Význam, popis:
Značka Zastávka autobusu (č. II7a) označuje zastávku autobusov. Značka č. II7a sa používa na označenie zastávky, ak umiestnenie zastávky nie je dostatočne zreteľné.
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 40 Na stránke: 10 Počet strán: 4 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dopravná značka znamená:
Koniec zóny s dopravným obmedzením
Koniec obytnej zóny
Koniec zóny, kde platí zákaz zastavenia
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov