Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 24. marca 2019 meniny
Vaše IP: 54.166.133.84 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 23.03.2019 11:46:09 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

A2a - Dvojitá zákruta prvá vpravo

E1 - Počet

E2 - Vzdialenosť

E3 - Vzdialenosť

P1 - Daj prednosť v jazde!

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

E4 - Dĺžka úseku alebo platnosti

B33 - Zákaz státia

B34 - Zákaz zastavenia

E5a - Úsek platnosti

E5a - Úsek platnosti

E5b - Úsek platnosti

B6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov

B30a až B31b

E6 - Celková hmotnosť

E6a - Celková hmotnosť

II21a - Úhrada mýta

II21b - Koniec úhrady mýta

II22a - Úhrada diaľničnou nálepkou

II22b - Koniec úhrady diaľničnou nálepkou

IP33a - Všeobecné informácie o povinnosti úhrady

E6b - Celková hmotnosť

II21a - Úhrada mýta

II21b - Koniec úhrady mýta

II22a - Úhrada diaľničnou nálepkou

II22b - Koniec úhrady diaľničnou nálepkou

IP33a - Všeobecné informácie o povinnosti úhrady

E7 - Smerová šípka

IP12 až IP19

IP20a - Stanovište polície

IP20b - Stanovište TAXI
Dodatkové tabuľkyZvislé dopravné značky
1. Počet - E1
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Počet (č. E1) sa umiestňuje pod príslušné značky, ktorých význam upresňuje alebo doplňuje napríklad v kombinácii so značkou č. A2a, udáva skutočný celkový počet zákrut.
Príklady reálneho použitia:
2. Vzdialenosť - E2
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E2) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.
Príklady reálneho použitia:
3. Vzdialenosť - E3
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E3) umiestnená pod značkou č. P1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. P2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.
4. Dĺžka úseku alebo platnosti - E4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti (č. E4) vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.
Príklady reálneho použitia:
5. Úsek platnosti - E5a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E5a) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B33 alebo č. B34.
6. Úsek platnosti - E5b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E5b) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E5a.
7. Celková hmotnosť - E6
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6) sa používa najmä v kombinácií so značkami č. B6, č. B30a až B31b, , ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel, rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.
8. Celková hmotnosť - E6a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6a) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II21a, č. II21b, č. II22a, č. II22b a č. IP33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom alebo sa mu rovná. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.
9. Celková hmotnosť - E6b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6b) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II21a, č. II21b, č. II22a, č. II22b a č. IP33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.
10. Smerová šípka - E7
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E7) označuje smer k miestu, kde platí značka pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. IP12 až IP19 alebo č. IP20a a č. IP20b.
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 24 Na stránke: 10 Počet strán: 3 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dopravná značka znamená:
Električkový pás
Zastávka električky
Jazdný pruh vyhradený pre električky
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov