Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Utorok, 25. septembra 2018 meniny
Vaše IP: 54.156.51.193 • Dnes aktualizované:35x • Posledná aktualizácia: 25.09.2018 18:30:06 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

A2a - Dvojitá zákruta prvá vpravo

E1 - Počet

E2 - Vzdialenosť

E3 - Vzdialenosť

P1 - Daj prednosť v jazde!

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

E4 - Dĺžka úseku alebo platnosti

B33 - Zákaz státia

B34 - Zákaz zastavenia

E5a - Úsek platnosti

E5a - Úsek platnosti

E5b - Úsek platnosti

B6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov

B30a až B31b

E6 - Celková hmotnosť

E6a - Celková hmotnosť

II21a - Úhrada mýta

II21b - Koniec úhrady mýta

II22a - Úhrada diaľničnou nálepkou

II22b - Koniec úhrady diaľničnou nálepkou

IP33a - Všeobecné informácie o povinnosti úhrady

E6b - Celková hmotnosť

II21a - Úhrada mýta

II21b - Koniec úhrady mýta

II22a - Úhrada diaľničnou nálepkou

II22b - Koniec úhrady diaľničnou nálepkou

IP33a - Všeobecné informácie o povinnosti úhrady

E7 - Smerová šípka

IP12 až IP19

IP20a - Stanovište polície

IP20b - Stanovište TAXI
Dodatkové tabuľkyZvislé dopravné značky
1. Počet - E1
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Počet (č. E1) sa umiestňuje pod príslušné značky, ktorých význam upresňuje alebo doplňuje napríklad v kombinácii so značkou č. A2a, udáva skutočný celkový počet zákrut.
Príklady reálneho použitia:
2. Vzdialenosť - E2
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E2) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.
Príklady reálneho použitia:
3. Vzdialenosť - E3
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E3) umiestnená pod značkou č. P1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. P2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.
4. Dĺžka úseku alebo platnosti - E4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti (č. E4) vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.
Príklady reálneho použitia:
5. Úsek platnosti - E5a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E5a) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B33 alebo č. B34.
6. Úsek platnosti - E5b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E5b) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E5a.
7. Celková hmotnosť - E6
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6) sa používa najmä v kombinácií so značkami č. B6, č. B30a až B31b, , ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel,10) rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.
10) § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Celková hmotnosť - E6a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6a) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II21a, č. II21b, č. II22a, č. II22b a č. IP33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom alebo sa mu rovná. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.
9. Celková hmotnosť - E6b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6b) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II21a, č. II21b, č. II22a, č. II22b a č. IP33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.
10. Smerová šípka - E7
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E7) označuje smer k miestu, kde platí značka pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. IP12 až IP19 alebo č. IP20a a č. IP20b.
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 24 Na stránke: 10 Počet strán: 3 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dodatková tabuľka
obmedzuje platnosť značky, pod ktoru je umiestnená, na podmienky zníženej viditeľnosti
upozorňuje na nerovnosť vozovky
obmedzuje platnosť značky, pod ktoru je umiestnená, na nepriaznivé poveternostné podmienky
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   218 APP   8
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2018 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   180 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov