Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 24. marca 2019 meniny
Vaše IP: 54.166.133.84 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 23.03.2019 11:46:09 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

V1a - Pozdĺžna súvislá čiara

V2a - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V2b - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V2c - Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

Z1 - Dopravný kužeľ

Z2a - Zábrana na označenie uzávierky

Z2b - Zábrana na označenie uzávierky

Z2c - Žlté a čierne pruhy

Z2d - Červené a biele pruhy

Z3a - Vodiaca tabuľa

Z3b - Vodiaca tabuľa

Z3a - Vodiaca tabuľa

Z3b - Vodiaca tabuľa

Z4a - Smerovacia doska ľavá

Z4b - Smerovacia doska pravá

Z4c - Smerovacia doska stredová

Z4d - Vodiaca doska ľavá

Z4e - Vodiaca doska pravá

Z4f - Vodiaca doska stredová

Z4a - Smerovacia doska ľavá

Z4b - Smerovacia doska pravá

Z4c - Smerovacia doska stredová

Z4d - Vodiaca doska ľavá

Z4e - Vodiaca doska pravá

Z4f - Vodiaca doska stredová

Z4a - Smerovacia doska ľavá

Z4b - Smerovacia doska pravá

Z4c - Smerovacia doska stredová

Z4d - Vodiaca doska ľavá

Z4e - Vodiaca doska pravá

Z4f - Vodiaca doska stredová
Iné dopravné zariadenia
1. Dopravný kužeľ - Z1
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dopravný kužeľ (č. Z1) dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značke č. V2a, č. V2b, č. V2c alebo č. V3. Môžu vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.
Príklady reálneho použitia:
2. Zábrana na označenie uzávierky - Z2a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Zábrana na označenie uzávierky (č. Z2a) vyznačuje uzávierku celej šírky cesty.
Príklady reálneho použitia:
3. Zábrana na označenie uzávierky - Z2b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Zábrana na označenie uzávierky (č. Z2b) vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty.
Príklady reálneho použitia:
4. Žlté a čierne pruhy - Z2c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Žlté a čierne pruhy (č. Z2c) označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).
Príklady reálneho použitia:
5. Červené a biele pruhy - Z2d
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Červené a biele pruhy (č. Z2d) označujú dočasnú prekážku napríklad kontajnery a podobne alebo dopravné zariadenia napríklad sklopné zábrany a podobne.
6. Vodiaca tabuľa - Z3a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Vodiace tabule (č. Z3a a č. Z3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z3a a č. Z3b nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
7. Vodiaca tabuľa - Z3b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Vodiace tabule (č. Z3a a č. Z3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z3a a č. Z3b nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
8. Smerovacia doska ľavá - Z4a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerovacia doska ľavá (č. Z4a), Smerovacia doska pravá (č. Z4b), Smerovacia doska stredová (č. Z4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z4d), Vodiaca doska pravá (č. Z4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. Vodôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z4aZ4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
9. Smerovacia doska pravá - Z4b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerovacia doska ľavá (č. Z4a), Smerovacia doska pravá (č. Z4b), Smerovacia doska stredová (č. Z4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z4d), Vodiaca doska pravá (č. Z4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. Vodôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z4aZ4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
10. Smerovacia doska stredová - Z4c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerovacia doska ľavá (č. Z4a), Smerovacia doska pravá (č. Z4b), Smerovacia doska stredová (č. Z4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z4d), Vodiaca doska pravá (č. Z4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. Vodôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z4aZ4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 29 Na stránke: 10 Počet strán: 3 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Tieto dopravné značky informujú vodiča, že
pri vstupe na kruhový objazd má dať prednosť vozidlám idúcim po kruhovom objazde
pri vstupe na kruhový objazd má prednosť pred vozidlami idúcimi po kruhovom objazde
jazdí po kruhovom objazde a má dať prednosť vozidlám prichádzajúcim do kruhového objazdu
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov