Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
1. Hlavná cesta - P8
Význam, popis:

Značka Hlavná cesta (č. P8) upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P8 sa používa na úpravu prednosti v jazde najmä v obci a nemožno ju použiť ako značku predbežnú. Umiestňuje sa pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo v prípadoch, kedy je potrebné priebeh hlavnej cesty zopakovať alebo zdôrazniť (najmä pokiaľ mení smer). Zásady pre použitie a umiestnenie značky sú rovnaké ako pre značky č. P1 alebo č. P2.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   349
APP   15
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK