Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
1. Daj prednosť v jazde! - P1
Význam, popis:

Značka Daj prednosť v jazde! (č. P1) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P1 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo ju možno použiť na mieste, kde je potrebné vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P1 musí byť na hlavnej ceste v obci umiestnená značka č. P8 a mimo obce najmä značka č. P5 alebo č. P6. Značku č. P1 možno použiť ako značku predbežnú spolu s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   349
APP   15
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK