Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 24. marca 2019 meniny
Vaše IP: 54.166.133.84 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 23.03.2019 11:46:09 • |

Úvod » Reklama

S reklamou automaticky získavate prístup do portálu platný počas doby jej uverejnenia!
Masterslider - Jpg, Jpeg, Gif, Png
(946 x 286)px
3,00 € / deň
Pri objednávke na 3 mesiace 80,00 €
Pri objednávke na 6 mesiacov 120,00 €
Pri objednávke na 12 mesiacov 200,00 €
Topslider - Jpg, Jpeg, Gif, Png
(996 x 90)px
3,00 € / deň
Pri objednávke na 3 mesiace 80,00 €
Pri objednávke na 6 mesiacov 120,00 €
Pri objednávke na 12 mesiacov 200,00 €
Leader - Jpg, Jpeg, Gif, Png, Swf
(896 x 90)px
2,00 € / deň
Pri objednávke na 3 mesiace 60,00 €
Pri objednávke na 6 mesiacov 100,00 €
Pri objednávke na 12 mesiacov 180,00 €
Minimálna doba uverejnenia reklám MASTERSLIDER, TOPSLIDER a LEADER je 15 dní.
Pageslider - Jpg, Jpeg, Gif, Png
(660 x 285)px
1,00 € / deň
Pri objednávke na 3 mesiace 50,00 €
Pri objednávke na 6 mesiacov 80,00 €
Pri objednávke na 12 mesiacov 140,00 €
Pageleader - Jpg, Jpeg, Gif, Png, Swf
(626 x 60)px
1,00 € / deň
Pri objednávke na 3 mesiace 50,00 €
Pri objednávke na 6 mesiacov 80,00 €
Pri objednávke na 12 mesiacov 140,00 €
Pagesider - Jpg, Jpeg, Gif, Png, Swf
(250 x 250)px
1,00 € / deň
Pri objednávke na 3 mesiace 50,00 €
Pri objednávke na 6 mesiacov 80,00 €
Pri objednávke na 12 mesiacov 140,00 €
Minimálna doba uverejnenia reklám PAGESLIDER, PAGELEADER a PAGESIDER je 30 dní.
Autoskolaportal.sk (spracované Google Analytics) len v minulom roku (od 21.01.2016 do 31.12.2016), v čase totálnej rekonštrukcie, bolo zaznamenaných 29 266 návštev, ktoré si pozreli v sumáre 161 276 stránok. Počet stránok na reláciu 5,51, miera okamžitých odchodov len 2,24% a percento nových relácií bolo 74,56%. Nepremeškajte šancu získať nových klientov reklamou na dobre zabehnutom portály!
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov