Úvod » Študovňa » Archív: Dopravné značky a zariadenia s popisom (platné do 31.03.2020)
Dopravné značky a zariadenia
Táto verzia bola aktualizovaná a nahradená novšou dňa 01.04.2020. Vtedy nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach, dovtedy uvedených vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Aktuálny prehľad dopravných značiek a zariadení, platný od 01.04.2020, nájdete TU!»

ARCHÍV
 
► Informatívne prevádzkové značky
► Zvislé dopravné značky
► Informatívne prevádzkové značky
► Zvislé dopravné značky
1. Okruh - IP1
Význam, popis:

Značka Okruh (č. IP1) označuje okruh zriadený na obchádzanie obce, alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IP1 sa umiestňuje samostatne, poprípade s príslušnou dodatkovou tabuľkou.
2. Zmena smeru okruhu - IP2
Význam, popis:

Značka Zmena smeru okruhu (č. IP2) informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IP2 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, na ktorej už trasa okruhu nepokračuje v priamom smere a samostatne, poprípade s príslušnou dodatkovou tabuľkou.
3. Jednosmerná premávka - IP3a
Význam, popis:

Značka Jednosmerná premávka (č. IP3a) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B2 značku možno použiť ako predbežnú značku k značke č. IP3b.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IP3a sa umiestňuje tesne pred križovatkou s jednosmernou premávkou kolmo k smeru prichádzajúcich vozidiel a možno ju použiť, ako značku predbežnú v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
4. Jednosmerná premávka - IP3b
Význam, popis:

Značka Jednosmerná premávka (č. IP3b) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Ak je výnimočne dovolený vjazd do protismeru jednosmernej cesty, musí byť vyznačený pod značkou na dodatkovej tabuľke č. E12.
5. Slepá cesta - IP4
Význam, popis:

Značka Slepá cesta (č. IP4) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Ak cesta umožňuje prejazd len určitých vozidiel z presne vymedzenej skupiny alebo druhu, tieto sa vhodným spôsobom vyznačia pod značkou na príslušnej dodatkovej tabuľke č. E12
6. Návesť pred slepou cestou - IP5
Význam, popis:

Značka Návesť pred slepou cestou (č. IP5) vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značky č. IP5 sú rovnaké ako pre značku č. IP4.
7. Priechod pre chodcov - IP6
Význam, popis:

Značka Priechod pre chodcov (č. IP6) označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V6a alebo č. V6b.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku č. IP6 použiť len v kombinácii osvetlenia značky č. V6a alebo č. V6b verejným osvetlením alebo samostatným osvetlením priestoru použitia značky č. V6a alebo č. V6b alebo optickým zvýraznením dopravnými gombíkmi č. Z7c alebo iným druhom zvýraznenia napríklad kombinácia značky č. IP6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. S11a, č. S11b, č. S11d a podobne. Značku č. IP6 je povinnosť použiť vždy na označenie priechodu pre chodcov vyznačeného značkou č. V6a alebo č. V6b; keď to nie je potrebné na zabezpečenie nerušeného prechodu chodcov cez priechod, značka č. IP6 sa použije v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E1, pričom na dodatkovej tabuľke môže byť maximálne vyznačený údaj „2x“.
8. Priechod pre cyklistov - IP7
Význam, popis:

Značka Priechod pre cyklistov (č. IP7) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V7 alebo priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou č. V7a. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značky č. IP7 sú rovnaké ako pre značku č. IP6, pričom možno použiť pre optické zvýraznenie aj doplnkový signál č. S11c.
9. Spomaľovací prah - IP8
Význam, popis:

Značka Spomaľovací prah (č. IP8) informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného, alebo stavebného spomaľovacieho prahu.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky značku č. IP8 možno použiť len v obci na mieste, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1.
10. Podchod alebo nadchod - IP9
Význam, popis:

Značka Podchod alebo nadchod (č. IP9) informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou č. E12 alebo č. E15.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. IP9 možno umiestniť na chodníku a pre lepšiu viditeľnosť aj rovnobežne s osou cesty.
Celkom: 55 Na stránke: 10 Strán: 6 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6  
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   697/12/0 - 36
APP   12
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK