Úvod » Študovňa » Archív: Dopravné značky a zariadenia s popisom (platné do 31.03.2020)
Dopravné značky a zariadenia
Táto verzia bola aktualizovaná a nahradená novšou dňa 01.04.2020. Vtedy nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach, dovtedy uvedených vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Aktuálny prehľad dopravných značiek a zariadení, platný od 01.04.2020, nájdete TU!»

ARCHÍV
 
► Informatívne iné značky
► Zvislé dopravné značky
► Informatívne iné značky
► Zvislé dopravné značky
1. Telefón núdzového volania - II1a
Význam, popis:

Značka Telefón núdzového volania (č. II1a) informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania s vybudovaným systémom telefónnych hlások; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Smer k najbližšej hláske možno vyznačiť šípkou na kilometrovníku a značku č. II1a možno použiť ako predbežnú značku s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.
2. Núdzové volanie - II1b
Význam, popis:

Značka Núdzové volanie (č. II1b) informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej pomoci alebo o jednotlivých príslušných linkách núdzového volania s príslušnými symbolmi; tieto údaje sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke č. E12.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Upresňujúce ďalšie údaje napríklad telefónne čísla na jednotlivé príslušné linky operačné strediská integrovaného záchranného systému núdzovej pomoci s príslušnými symbolmi možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E12 pod značkou č. II1b.
3. Kontrola rýchlosti - II1c
Význam, popis:

Značka Kontrola rýchlosti (č. II1c) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka sa použije vždy pred miestom alebo úsekom cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením konštrukčne pevne spojeným so zemou, ktorým sa zaznamenávajú správne delikty držiteľa vozidla podľa § 139a ods. 2 a 3 zákona. Ďalšie spresňujúce údaje možno vyznačiť vhodným spôsobom na príslušnej dodatkovej tabuľke.
4. Telefón - II2
Význam, popis:

Značka Telefón (č. II2) informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. II2 sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II1a.
5. Hasiaci prístroj - II3
Význam, popis:

Značka Hasiaci prístroj (č. II3) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Upresňujúce údaje, ako smer alebo vzdialenosť možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E7 alebo č. E2 pod značkou č. II3.
6. Prvá pomoc - II4
Význam, popis:

Značka Prvá pomoc (č. II4) informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Pre včasnú informáciu možno upresňujúce údaje, ako smer alebo vzdialenosť možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E7 alebo č. E2 pod značkou č. II4.
7. Nemocnica - II5
Význam, popis:

Značka Nemocnica (č. II5) informuje o blízkosti nemocnice.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. II5 používa sa podľa rovnakých zásad ako značka č. II4.
8. Informácie - II6a
Význam, popis:

Značka Informácie (č. II6a) informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. II6a používa sa podľa rovnakých zásad ako značka č. II4.
9. Rádio - II6b
Význam, popis:

Značka Rádio (č. II6b) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú pravidelné dopravné informácie, ktoré obsahujú aktuálne dopravné a cestovné informácie o situácii v cestnej premávke a ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
V bielej subploche značky č. II6b možno pod text „Rádio“ uviesť názov rozhlasovej stanice a v spodnej časti sa vždy uvádza údaj o vlnovej dĺžke a frekvencii. Na značke nesmú byť vyznačené reklamné nápisy a symboly.
10. Zastávka autobusu - II7a
Význam, popis:

Značka Zastávka autobusu (č. II7a) označuje zastávku autobusov. Značka č. II7a sa používa na označenie zastávky, ak umiestnenie zastávky nie je dostatočne zreteľné.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. II7a sa umiestňuje v smere jazdy do začiatku priestoru zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb. Vyobrazenie značky č. II7a s príslušným symbolom, ak sa použije spolu s názvom zastávky a číslom alebo s iným označením linky, nie je značkou podľa tejto vyhlášky (ďalej len „označník zastávky“).
Celkom: 40 Na stránke: 10 Strán: 4 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4  
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   697/12/0 - 36
APP   12
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK