Úvod » Študovňa » Archív: Dopravné značky a zariadenia s popisom (platné do 31.03.2020)
Dopravné značky a zariadenia
Táto verzia bola aktualizovaná a nahradená novšou dňa 01.04.2020. Vtedy nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach, dovtedy uvedených vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Aktuálny prehľad dopravných značiek a zariadení, platný od 01.04.2020, nájdete TU!»

ARCHÍV
 
► Dodatkové tabuľky
► Zvislé dopravné značky
► Dodatkové tabuľky
► Zvislé dopravné značky
1. Počet - E1
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Počet (č. E1) sa umiestňuje pod príslušné značky, ktorých význam upresňuje alebo doplňuje napríklad v kombinácii so značkou č. A2a, udáva skutočný celkový počet zákrut.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
2. Vzdialenosť - E2
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E2) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
3. Vzdialenosť - E3
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E3) umiestnená pod značkou č. P1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. P2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
4. Dĺžka úseku alebo platnosti - E4
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti (č. E4) vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
5. Úsek platnosti - E5a
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E5a) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B33 alebo č. B34.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
6. Úsek platnosti - E5b
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E5b) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E5a.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
7. Celková hmotnosť - E6
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6) sa používa najmä v kombinácií so značkami č. B6, č. B30a až B31b, , ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel, rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
8. Celková hmotnosť - E6a
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6a) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II21a, č. II21b, č. II22a, č. II22b a č. IP33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom alebo sa mu rovná. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
9. Celková hmotnosť - E6b
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6b) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II21a, č. II21b, č. II22a, č. II22b a č. IP33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
10. Smerová šípka - E7
Význam, popis:

Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E7) označuje smer k miestu, kde platí značka pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. IP12 až IP19 alebo č. IP20a a č. IP20b.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Celkom: 24 Na stránke: 10 Strán: 3 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3  
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   697/12/0 - 36
APP   12
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK