Úvod » Študovňa » Archív: Dopravné značky a zariadenia s popisom (platné do 31.03.2020)
Dopravné značky a zariadenia
Táto verzia bola aktualizovaná a nahradená novšou dňa 01.04.2020. Vtedy nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach, dovtedy uvedených vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Aktuálny prehľad dopravných značiek a zariadení, platný od 01.04.2020, nájdete TU!»

ARCHÍV
 
► Zákazové značky
► Zvislé dopravné značky
► Zákazové značky
► Zvislé dopravné značky
1. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch - B1
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch (č. B1) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
2. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel - B2
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B2) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP3a alebo č. IP3b.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
3. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel - B3
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (č. B3) zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
4. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka - B4
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (č. B4) zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
5. Zákaz vjazdu osobných automobilov - B5
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov (č. B5) zakazuje vjazd osobným automobilom.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
6. Zákaz vjazdu nákladných automobilov - B6
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
7. Zákaz vjazdu autobusov - B7
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu autobusov (č. B7) v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka č. B7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
8. Zákaz vjazdu motocyklov - B8
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu motocyklov (č. B8) zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
9. Zákaz vjazdu traktorov - B9
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B9) zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
10. Zákaz vjazdu malých motocyklov - B10
Význam, popis:

Značka Zákaz vjazdu malých motocyklov (č. B10) zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h-1 , ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Celkom: 44 Na stránke: 10 Strán: 5 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5  
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   684/16/1 - 48
APP   16
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK