Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
« Späť Ďalej »
Celkom: 55 Na stránke: 10 Strán: 6 Aktuálne: 1
► Regulačné značky
► Zvislé dopravné značky
► Zvislé dopravné značky
► Regulačné značky
1. Daj prednosť v jazde! - (č.201)
Význam, popis:

Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde.

Príklady reálneho použitia:
2. Stoj, daj prednosť v jazde! - (č.202)
Význam, popis:

Značka ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde.

Vodič je povinný zastaviť vozidlo

a) na značke STOP čiara č. 604 alebo
b) na takom mieste, odkiaľ má náležitý rozhľad na križovatku alebo na železničnú trať.

Ako predbežná značka k tejto značke sa používa značka Daj prednosť v jazde! č. 201 s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť k povinnému zastaveniu č. 511 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo.

Príklady reálneho použitia:
3. Prednosť protiidúcich vozidiel - (č.203)
Význam, popis:

Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám.

Príklady reálneho použitia:
4. Prikázaný smer jazdy - (č.210)
Význam, popis:

Značka prikazuje jazdu vo vyznačenom smere alebo vyznačených smeroch.

Spoločné ustanovenie:
Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus.

Príklady reálneho použitia:
5. Prikázaný smer odbočenia - (č.211)
Význam, popis:

Značka prikazuje odbočenie vo vyznačenom smere.

Spoločné ustanovenie:
Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus.

Príklady reálneho použitia:
6. Prikázaný smer obchádzania - (č.212)
Význam, popis:

Značka prikazuje obchádzanie vo vyznačenom smere.

Spoločné ustanovenie:
Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus.

Príklady reálneho použitia:
7. Kruhový objazd - (č.213)
Význam, popis:

Značka označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy v smere vyznačenom šípkami na značke

Spoločné ustanovenie:
Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus.

Príklady reálneho použitia:
8. Zákaz odbočenia - (č.215)
Význam, popis:

Značka zakazuje odbočenie vo vyznačenom smere.

Spoločné ustanovenie:
Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus.

Príklady reálneho použitia:
9. Zákaz otáčania - (č.216)
Význam, popis:

Značka zakazuje otáčanie.

Spoločné ustanovenie:
Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus.

Príklady reálneho použitia:
10. Cestička pre chodcov - (č.220)
Význam, popis:

Značka označuje komunikáciu určenú pre chodcov a prikazuje chodcovi použiť takto označenú cestičku.

Spoločné ustanovenia:

1. Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.

2. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí len pre celú šírku cestičky alebo pruhu. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný.

Príklady reálneho použitia:
Celkom: 55 Na stránke: 10 Strán: 6 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6  
Obsah
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY
Všeobecné výstražné značky
└ Stavebno-technické vlastnosti cesty
└ Stav vozovky a externé vplyvy
└ Organizácia a stav premávky
└ Pohyb na ceste
Priecestné značky
REGULAČNÉ ZNAČKY
Značky o dávaní prednosti v jazde
Príkazové a zákazové značky
└ Smer jazdy
└ Špeciálne cestičky alebo pruhy
└ Zákazy vjazdu
└ Spôsob jazdy
└ Statická doprava
Značky o jazde po krajnici
INFORMAČNÉ ZNAČKY
Značky o prednosti v jazde
Značky o cestách s osobitnými pravidlami
Návesti
Orientačné značky
└ Číslovanie
└ Smerové značky na cestách mimo diaľnic
└ Smerové značky na diaľniciach
└ Smerové značky pre cyklistickú premávku
Značky o náhradných a obchádzkových trasách
└ Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku
└ Obchádzkové trasy
└ Bloková obchádzka
Pruhové značky
DODATKOVÉ TABUĽKY
Všeobecné dodatkové tabuľky
Špecifické dodatkové tabuľky
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
Pozdĺžne čiary
Priečne čiary
Plošné značky
Symboly
SVETELNÉ SIGNÁLY
Svetelné signály pre vozidlá
Pruhové signály
Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy
Prerušované žlté signály
Svetelné signály pre chodcov
Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Svetelné signalizačné zariadenia
Vodiace zariadenia
└ Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok
└ Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok
└ Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty
Výstražné zariadenia
Parkovacie zariadenia
Záchytné zariadenia
Ostatné zariadenia
└ Doplnkové zariadenia k svetelným signálom
OSOBITNÉ OZNAČENIA
Osobitné označenia
SYMBOLY NA ZVISLÝCH ZNAČKÁCH
Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky
Ostatné symboly
└ Symboly návestí a zvláštnych cieľov
└ Symboly turistických cieľov
└ Parkovacie symboly
└ Diaľničné symboly
Súvisiaca legislatíva
Archív
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    881 / 11 / 0 - 33
APP    10
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2022 AUTOSKOLAPORTAL.SK