Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
« Späť Ďalej »
Celkom: 79 Na stránke: 10 Strán: 8 Aktuálne: 1
► Symboly na zvislých značkách
► Zvislé dopravné značky
► Zvislé dopravné značky
► Symboly na zvislých značkách
1. Motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka - (č.900)
Význam, popis:

Motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

2. Električky - (č.901)
Význam, popis:

Električky

3. Nákladné vozidlá - (č.902)
Význam, popis:

Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3,5 t a ktoré sú určené na prepravu nákladu.

4. Autobusy a trolejbusy - (č.903)
Význam, popis:

Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.

5. Osobné vozidlá - (č.904)
Význam, popis:

Motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča s výnimkou motocyklov.

6. Zvláštne motorové vozidlá - (č.905)
Význam, popis:

Zvláštne motorové vozidlá

7. Motocykle - (č.906)
Význam, popis:

Dvojkolesové motorové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho s výnimkou mopedov a trojkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg.

8. Mopedy - (č.907)
Význam, popis:

Dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

9. Bicykle - (č.908)
Význam, popis:

Nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou vyvíjanou pomocou pedálov alebo ručných kľúk.

10. Chodci - (č.909)
Význam, popis:

Chodci

Celkom: 79 Na stránke: 10 Strán: 8 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6   7   8  
Obsah
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY
Všeobecné výstražné značky
└ Stavebno-technické vlastnosti cesty
└ Stav vozovky a externé vplyvy
└ Organizácia a stav premávky
└ Pohyb na ceste
Priecestné značky
REGULAČNÉ ZNAČKY
Značky o dávaní prednosti v jazde
Príkazové a zákazové značky
└ Smer jazdy
└ Špeciálne cestičky alebo pruhy
└ Zákazy vjazdu
└ Spôsob jazdy
└ Statická doprava
Značky o jazde po krajnici
INFORMAČNÉ ZNAČKY
Značky o prednosti v jazde
Značky o cestách s osobitnými pravidlami
Návesti
Orientačné značky
└ Číslovanie
└ Smerové značky na cestách mimo diaľnic
└ Smerové značky na diaľniciach
└ Smerové značky pre cyklistickú premávku
Značky o náhradných a obchádzkových trasách
└ Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku
└ Obchádzkové trasy
└ Bloková obchádzka
Pruhové značky
DODATKOVÉ TABUĽKY
Všeobecné dodatkové tabuľky
Špecifické dodatkové tabuľky
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
Pozdĺžne čiary
Priečne čiary
Plošné značky
Symboly
SVETELNÉ SIGNÁLY
Svetelné signály pre vozidlá
Pruhové signály
Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy
Prerušované žlté signály
Svetelné signály pre chodcov
Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Svetelné signalizačné zariadenia
Vodiace zariadenia
└ Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok
└ Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok
└ Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty
Výstražné zariadenia
Parkovacie zariadenia
Záchytné zariadenia
Ostatné zariadenia
└ Doplnkové zariadenia k svetelným signálom
OSOBITNÉ OZNAČENIA
Osobitné označenia
SYMBOLY NA ZVISLÝCH ZNAČKÁCH
Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky
Ostatné symboly
└ Symboly návestí a zvláštnych cieľov
└ Symboly turistických cieľov
└ Parkovacie symboly
└ Diaľničné symboly
Súvisiaca legislatíva
Archív
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1087 / 14 / 0 - 42
APP    10
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK