Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
« Späť Ďalej »
Celkom: 25 Na stránke: 10 Strán: 3 Aktuálne: 1
► Dodatkové tabuľky
► Zvislé dopravné značky
► Zvislé dopravné značky
► Dodatkové tabuľky
1. Vzdialenosť - (č.501)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k
a) nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
b) regulačnej značke, ktorou začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
c) miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená.

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

Príklady reálneho použitia:
2. Dĺžka úseku - (č.502)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku
a) nebezpečného úseku, ak je umiestnená pod výstražnou značkou,
b) platnosti značky Snehové reťaze č. 251, Najvyššia dovolená rýchlosť č. 253, Zákaz predchádzania č. 254, Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá č. 255 alebo Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami č. 256, pod ktorou je umiestnená,
c) platnosti pruhovej značky, pod ktorou je umiestnená.

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

Príklady reálneho použitia:
3. Smerová šípka - (č.503)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka vyznačuje smer k
a) nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
b) regulačnej značke, ktorou sa začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
c) miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená.

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

Príklady reálneho použitia:
4. Smer platnosti - (č.504)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka vyznačuje smer platnosti dopravnej značky, pod ktorou je umiestnená.

Dodatková tabuľka môže byť doplnená údajom o dĺžke platnosti daným smerom v metroch.

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

5. Časové obmedzenie - (č.505)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačené časové obdobie.

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

6. Platí pre - (č.506)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky.

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

Príklady reálneho použitia:
7. Neplatí pre - (č.507)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky.

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

Príklady reálneho použitia:
8. Hmotnosť - (č.508)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá č. 255 rozširuje zákaz na všetky vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

Príklady reálneho použitia:
9. Spresňujúce informácie - (č.509)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách nebezpečenstva, regulácie alebo informácie vyznačenej značkou, pod ktorou je umiestnená; v prípade potreby informuje o uvedených skutočnostiach v inom ako štátnom jazyku

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

10. Priebeh hlavnej cesty - (č.510)
Význam, popis:

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! č. 201, Stoj, daj prednosť v jazde! č. 202 alebo Hlavná cesta č. 302 vyznačuje priebeh hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko rozoznateľný.

Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou.

Spoločné ustanovenia:

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“, „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

Príklady reálneho použitia:
Celkom: 25 Na stránke: 10 Strán: 3 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3  
Obsah
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY
Všeobecné výstražné značky
└ Stavebno-technické vlastnosti cesty
└ Stav vozovky a externé vplyvy
└ Organizácia a stav premávky
└ Pohyb na ceste
Priecestné značky
REGULAČNÉ ZNAČKY
Značky o dávaní prednosti v jazde
Príkazové a zákazové značky
└ Smer jazdy
└ Špeciálne cestičky alebo pruhy
└ Zákazy vjazdu
└ Spôsob jazdy
└ Statická doprava
Značky o jazde po krajnici
INFORMAČNÉ ZNAČKY
Značky o prednosti v jazde
Značky o cestách s osobitnými pravidlami
Návesti
Orientačné značky
└ Číslovanie
└ Smerové značky na cestách mimo diaľnic
└ Smerové značky na diaľniciach
└ Smerové značky pre cyklistickú premávku
Značky o náhradných a obchádzkových trasách
└ Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku
└ Obchádzkové trasy
└ Bloková obchádzka
Pruhové značky
DODATKOVÉ TABUĽKY
Všeobecné dodatkové tabuľky
Špecifické dodatkové tabuľky
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
Pozdĺžne čiary
Priečne čiary
Plošné značky
Symboly
SVETELNÉ SIGNÁLY
Svetelné signály pre vozidlá
Pruhové signály
Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy
Prerušované žlté signály
Svetelné signály pre chodcov
Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Svetelné signalizačné zariadenia
Vodiace zariadenia
└ Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok
└ Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok
└ Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty
Výstražné zariadenia
Parkovacie zariadenia
Záchytné zariadenia
Ostatné zariadenia
└ Doplnkové zariadenia k svetelným signálom
OSOBITNÉ OZNAČENIA
Osobitné označenia
SYMBOLY NA ZVISLÝCH ZNAČKÁCH
Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky
Ostatné symboly
└ Symboly návestí a zvláštnych cieľov
└ Symboly turistických cieľov
└ Parkovacie symboly
└ Diaľničné symboly
Súvisiaca legislatíva
Archív
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1087 / 14 / 0 - 42
APP    10
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK