Úvod » Študovňa » Legislatíva » Zákon NZ ČSSR č. 135/1961 Zb.
Zákon NZ ČSSR č. 135/1961 Zb.
Zákon o pozemných komunikáciach (cestný zákon).
PRVÁ ČASŤ - PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
DRUHÁ ČASŤ - DIAĽNICE, CESTY A MIESTNE KOMUNIKÁCIE
TRETIA ČASŤ
ŠTVRTÁ ČASŤ - ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE
PIATA ČASŤ - SANKCIE
ŠIESTA ČASŤ - SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Novely
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1087 / 14 / 0 - 42
APP    10
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK