Úvod » Študovňa » Kvalifikačná karta vodiča
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní KKV:
7. Doručenie Osvedčenia a KKV
Vydané „Osvedčenie“ a „KKV“ je vodičovi doručená spôsobom dohodnutým so zodpovedným zamestnancom Okresného úradu v sídle kraja.

Možnosti doručenia sú:
  • OSOBNE – na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja oproti podpisu,
  • POŠTOU – zaslané doporučene do vlastných rúk.
Vzor „Predná strana KKV
Vzor „Zadná strana KKV
Postup
Súvisiaca legislatíva
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1114 / 5 / 0 - 15
APP    12
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK