Úvod » Študovňa » Kvalifikačná karta vodiča
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní KKV:
5. Žiadosť o vydanie KKV
Žiadosť o vydanie KKV vodič vypĺňa po:
  • ukončení kurzu pravidelného výcviku na daný typ dopravy, resp.
  • po úspešne vykonanej skúške po niektorom type kurzu základnej kvalifikácie.

Vzor „Žiadosť o vydanie KKV

Vodič:
  • obdrží formulár žiadosti o vydanie Kvalifikačnej karty vodiča prostredníctvom školiaceho strediska;
  • skontroluje svoje osobné údaje uvedené v žiadosti – v prípade chyby túto v spolupráci s prevádzkovateľom školiaceho strediska opraví;
  • priloží kolok v predpísanej hodnote50,- €;
  • podpíše žiadosť;
  • do žiadosti nalepí svoju farebnú fotografiu rozmerov 35 x 45 mm;
  • žiadosť odovzdá na príslušný okresný úrad v sídle kraja.
Postup
Súvisiaca legislatíva
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1223 / 9 / 0 - 27
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK