Úvod » Študovňa » Kvalifikačná karta vodiča
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní KKV:
4. Žiadosť o vydanie Osvedčenia
Žiadosť o vydanie osvedčenia vodič vypĺňa po:
 • ukončení kurzu pravidelného výcviku na daný typ dopravy, resp.
 • po úspešne vykonanej skúške po niektorom type kurzu základnej kvalifikácie.

Vzor „Žiadosť o vydanie Osvedčenia

Vodič:
 • obdrží formulár žiadosti o vydanie Osvedčenia prostredníctvom školiaceho strediska;
 • skontroluje svoje osobné údaje uvedené v žiadosti – v prípade chyby túto v spolupráci s prevádzkovateľom školiaceho strediska opraví;
 • priloží kolok v predpísanej hodnote5,- €;
 • podpíše žiadosť;
 • žiadosť odovzdá na príslušný okresný úrad v sídle kraja.
 • Postup
  Súvisiaca legislatíva
  VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
  PPP    1223 / 9 / 0 - 27
  APP    19
  PPK    200
  PPA    4
  OPK    5
  © 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK