Úvod » Študovňa » Kvalifikačná karta vodiča
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní KKV:
1. Základné predpoklady
Splnenie základných predpokladov žiadateľa o KKV
Základným predpokladom na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ a k nej príslušné „Osvedčenie o základnej kvalifikácii resp. pravidelnom výcviku vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá:

  • nákladnej dopravy – na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné,
  • osobnej dopravy – na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

Ďalším predpokladom je, že žiadateľ je štátnym občanom:

  • Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo
  • nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy.
Postup
Súvisiaca legislatíva
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   540/0/0 - 0
APP   18
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK