Úvod » Študovňa »  Plus » Infozóna ASP » Začali prázdniny: Dbajte na ochranu detí v premávke!
 Infozóna ASP 
Informácie, zaujímavosti, oznamy a rady.
Články z oblasti cestnej premávky a dopravy

Začali prázdniny: Dbajte na ochranu detí v premávke!

 28.06.2019 -  Doprava -  Autoskolaportal.sk©
Vytúžené leto prináša so sebou nielen dva mesiace voľna a nekonečnej zábavy, ale aj plnú hlavu starostí rodičov o svoje ratolesti. Okrem hľadania možností ako vyplniť prázdniny tak, aby si deti čo najviac oddýchli a pritom sa nenudili, musia vyriešiť aj otázky súvisiace s dohľadom nad ich bezpečnosťou.

V tomto dovolenkovom období doprava hustne, sústredenie pod vplyvom stúpajúcich teplôt klesá a ak k tomu ešte pripočítame hravosť a bezprostrednosť detí, potom je zrejmé, že toto obdobie v súvislosti so vznikom detských zranení v cestnej premávke je asi najrizikovejším.
Najvýznamnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú správanie sa detí v premávke a robia ich najzraniteľnejšími sú ich
 1. hravosť, zvedavosť, nesústredenosť, impulzívnosť,
 2. nedostatočná predvídavosť,
 3. nesprávny odhad vzdialeností,
 4. nesprávne posúdenie nebezpečenstva konkrétnej dopravnej situácie,
 5. nízky telesný vzrast, ktorý ovplyvňuje rozhľad,
 6. nedostatok skúseností.
Rodičia
Hlavný vplyv na bezpečné správanie sa detí na cestách majú v prvom rade ich rodičia. Tí by mali začať s výchovou detí v tejto oblasti prakticky ešte skôr ako začnú chodiť. Postupne, tak ako deti rastú, by ich veku primeraným spôsobom mali oboznámiť so zákonitosťami premávky, skrytými nebezpečenstvami, pravidlami cestnej premávky, naučiť ich správne vyhodnocovať a následne reagovať na rôzne dopravné situácie a v neposlednom rade aj používať prvky pasívnej bezpečnosti.
Čím je dieťa mladšie, tým je potrebné vyvinúť väčšiu aktivitu na jeho ochranu. Vo všeobecnosti, okrem samotnej dopravnej výchovy dieťaťa, je potrebné zo strany rodičov postarať sa aj o:
 • výber miesta a času na hranie - je potrebné primerane prispôsobiť veku a schopnostiam dieťaťa nasledovne:

  • 0-5 rokov - v tomto vekovom období je nutné, aby deti boli neustále pod dohľadom svojich rodičov, resp. inej dospelej osoby. Je nutná bezprostredná prítomnosť zodpovednej osoby, takže keď je dieťa vonku, musí byť po celý čas plne pod jej kontrolou.

  • 5-9 rokov - deti tomto vekovom období stále potrebujú dohľad a pomoc dospelých pri pohybe vonku. Síce je dôležité, aby rodičia dávali deťom čoraz väčší priestor na vlastné rozhodnutia, avšak vždy s možnosťou okamžite zakročiť v prípadoch nebezpečenstva.

   Je dobré ak rodič vyberie také ihrisko, ktoré je dostatočné chránené od okolitej premávky, sadne si na lavičku a pozorne sleduje svoje dieťa. Zasiahnúť by mal len vtedy, keď je v priamom ohrození.

   V premávke aj na ihrisku je nutné, aby sa dieťa zapájalo do rozhodovania o svojom konaní, avšak je potrebné o tom s ním neustále hovoriť, dožadovať sa vysvetlenia, pochváliť ho za správne zdôvodnenie a prípadne korigovať jeho chybné rozhodnutie. Dieťa si zdôvodňovaním nielen opakuje a potvrdzuje svoje už nadobudnuté poznatky, ale s pomocou rodiča si takto aktívne uvedomuje nové súvislosti a hrozby, čím sa tak neustále učí nové veci.

  • 10-15 rokov - deti v tomto veku sa už môžu bezpečnejšie pohybovať v dopravnom prostredí aj bez dohľadu rodičov. Úroveň samostanosti však závisí aj od toho, koľko praxe malo dieťa v reálnom dopravnom prostredí. Je preto dôležité...
... článok pokračuje,
avšak pre zobrazenie jeho ďalšieho obsahu sa musíte najprv prihlásiť!
Prosím, prihláste sa do svojho užívateľského účtu. Sprístupní sa Vám tak celý obsah tohto portálu!
Zabudli ste heslo?
Chcete sa zaregistrovať?
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie akejkoľvek časti obsahu zo zdrojov ASP je bez predchádzajúceho písomného súhlasu ASP porušením autorského zákona!
Témy
Najčítanejšie
Dôležité čísla
Odporúčame
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   395
APP   13
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK