Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
4420
Ťažké zranenia
258
Usmrtenia
84
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2023
90
február 2023
73
marec 2023
120
apríl 2023
123
máj 2023
108
jún 2023
34
Trnavský kraj
január 2023
91
február 2023
76
marec 2023
104
apríl 2023
71
máj 2023
104
jún 2023
34
Trenčiansky kraj
január 2023
69
február 2023
43
marec 2023
71
apríl 2023
57
máj 2023
63
jún 2023
16
Nitriansky kraj
január 2023
101
február 2023
103
marec 2023
105
apríl 2023
101
máj 2023
113
jún 2023
36
Žilinský kraj
január 2023
123
február 2023
123
marec 2023
122
apríl 2023
119
máj 2023
122
jún 2023
41
Banskobystrický kraj
január 2023
88
február 2023
85
marec 2023
87
apríl 2023
65
máj 2023
104
jún 2023
19
Prešovský kraj
január 2023
166
február 2023
157
marec 2023
181
apríl 2023
165
máj 2023
185
jún 2023
41
Košický kraj
január 2023
97
február 2023
95
marec 2023
107
apríl 2023
95
máj 2023
109
jún 2023
18
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2023
2
február 2023
2
marec 2023
4
apríl 2023
1
máj 2023
27
jún 2023
1
Trnavský kraj
január 2023
5
február 2023
2
marec 2023
2
apríl 2023
1
máj 2023
4
jún 2023
1
Trenčiansky kraj
január 2023
4
február 2023
0
marec 2023
2
apríl 2023
2
máj 2023
2
jún 2023
0
Nitriansky kraj
január 2023
8
február 2023
2
marec 2023
4
apríl 2023
3
máj 2023
4
jún 2023
2
Žilinský kraj
január 2023
2
február 2023
8
marec 2023
3
apríl 2023
7
máj 2023
6
jún 2023
2
Banskobystrický kraj
január 2023
5
február 2023
7
marec 2023
6
apríl 2023
3
máj 2023
11
jún 2023
1
Prešovský kraj
január 2023
5
február 2023
9
marec 2023
4
apríl 2023
11
máj 2023
15
jún 2023
2
Košický kraj
január 2023
6
február 2023
18
marec 2023
17
apríl 2023
12
máj 2023
12
jún 2023
1
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2023
2
február 2023
0
marec 2023
1
apríl 2023
2
máj 2023
2
jún 2023
0
Trnavský kraj
január 2023
5
február 2023
3
marec 2023
2
apríl 2023
2
máj 2023
2
jún 2023
0
Trenčiansky kraj
január 2023
0
február 2023
1
marec 2023
0
apríl 2023
0
máj 2023
2
jún 2023
1
Nitriansky kraj
január 2023
2
február 2023
5
marec 2023
2
apríl 2023
2
máj 2023
3
jún 2023
0
Žilinský kraj
január 2023
4
február 2023
1
marec 2023
1
apríl 2023
7
máj 2023
2
jún 2023
1
Banskobystrický kraj
január 2023
3
február 2023
1
marec 2023
2
apríl 2023
1
máj 2023
1
jún 2023
0
Prešovský kraj
január 2023
0
február 2023
2
marec 2023
1
apríl 2023
0
máj 2023
0
jún 2023
0
Košický kraj
január 2023
5
február 2023
5
marec 2023
2
apríl 2023
2
máj 2023
4
jún 2023
0
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2023 - 08. 01. 2023)
22
2. týždeň (09. 01. 2023 - 15. 01. 2023)
21
3. týždeň (16. 01. 2023 - 22. 01. 2023)
23
4. týždeň (23. 01. 2023 - 29. 01. 2023)
24
5. týždeň (30. 01. 2023 - 05. 02. 2023)
23
6. týždeň (06. 02. 2023 - 12. 02. 2023)
21
7. týždeň (13. 02. 2023 - 19. 02. 2023)
13
8. týždeň (20. 02. 2023 - 26. 02. 2023)
16
9. týždeň (27. 02. 2023 - 05. 03. 2023)
22
10. týždeň (06. 03. 2023 - 12. 03. 2023)
26
11. týždeň (13. 03. 2023 - 19. 03. 2023)
24
12. týždeň (20. 03. 2023 - 26. 03. 2023)
26
13. týždeň (27. 03. 2023 - 04. 04. 2023)
22
14. týždeň (03. 04. 2023 - 09. 04. 2023)
16
15. týždeň (10. 04. 2023 - 16. 04. 2023)
30
16. týždeň (17. 04. 2023 - 23. 04. 2023)
41
17. týždeň (24. 04. 2023 - 30. 04. 2023)
36
18. týždeň (01. 05. 2023 - 07. 05. 2023)
31
19. týždeň (08. 05. 2023 - 14. 05. 2023)
21
20. týždeň (15. 05. 2023 - 21. 05. 2023)
34
21. týždeň (22. 05. 2023 - 28. 05. 2023)
22
22. týždeň (29. 05. 2023 - 04. 06. 2023)
34
Spolu
548
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2023 - 08. 01. 2023)
0
2. týždeň (09. 01. 2023 - 15. 01. 2023)
0
3. týždeň (16. 01. 2023 - 22. 01. 2023)
0
4. týždeň (23. 01. 2023 - 29. 01. 2023)
2
5. týždeň (30. 01. 2023 - 05. 02. 2023)
1
6. týždeň (06. 02. 2023 - 12. 02. 2023)
0
7. týždeň (13. 02. 2023 - 19. 02. 2023)
0
8. týždeň (20. 02. 2023 - 26. 02. 2023)
1
9. týždeň (27. 02. 2023 - 05. 03. 2023)
1
10. týždeň (06. 03. 2023 - 12. 03. 2023)
1
11. týždeň (13. 03. 2023 - 19. 03. 2023)
0
12. týždeň (20. 03. 2023 - 26. 03. 2023)
2
13. týždeň (27. 03. 2023 - 04. 04. 2023)
0
14. týždeň (03. 04. 2023 - 09. 04. 2023)
0
15. týždeň (10. 04. 2023 - 16. 04. 2023)
0
16. týždeň (17. 04. 2023 - 23. 04. 2023)
1
17. týždeň (24. 04. 2023 - 30. 04. 2023)
0
18. týždeň (01. 05. 2023 - 07. 05. 2023)
0
19. týždeň (08. 05. 2023 - 14. 05. 2023)
0
20. týždeň (15. 05. 2023 - 21. 05. 2023)
27
21. týždeň (22. 05. 2023 - 28. 05. 2023)
0
22. týždeň (29. 05. 2023 - 04. 06. 2023)
1
Spolu
37
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2023 - 08. 01. 2023)
2
2. týždeň (09. 01. 2023 - 15. 01. 2023)
0
3. týždeň (16. 01. 2023 - 22. 01. 2023)
0
4. týždeň (23. 01. 2023 - 29. 01. 2023)
0
5. týždeň (30. 01. 2023 - 05. 02. 2023)
0
6. týždeň (06. 02. 2023 - 12. 02. 2023)
0
7. týždeň (13. 02. 2023 - 19. 02. 2023)
0
8. týždeň (20. 02. 2023 - 26. 02. 2023)
0
9. týždeň (27. 02. 2023 - 05. 03. 2023)
0
10. týždeň (06. 03. 2023 - 12. 03. 2023)
0
11. týždeň (13. 03. 2023 - 19. 03. 2023)
0
12. týždeň (20. 03. 2023 - 26. 03. 2023)
0
13. týždeň (27. 03. 2023 - 04. 04. 2023)
1
14. týždeň (03. 04. 2023 - 09. 04. 2023)
1
15. týždeň (10. 04. 2023 - 16. 04. 2023)
0
16. týždeň (17. 04. 2023 - 23. 04. 2023)
0
17. týždeň (24. 04. 2023 - 30. 04. 2023)
1
18. týždeň (01. 05. 2023 - 07. 05. 2023)
0
19. týždeň (08. 05. 2023 - 14. 05. 2023)
0
20. týždeň (15. 05. 2023 - 21. 05. 2023)
2
21. týždeň (22. 05. 2023 - 28. 05. 2023)
0
22. týždeň (29. 05. 2023 - 04. 06. 2023)
0
Spolu
7
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1028 / 2 / 0 - 6
APP    13
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK