Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
455
Ťažké zranenia
26
Usmrtenia
10
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2022
50
Trnavský kraj
január 2022
44
Trenčiansky kraj
január 2022
28
Nitriansky kraj
január 2022
58
Žilinský kraj
január 2022
72
Banskobystrický kraj
január 2022
52
Prešovský kraj
január 2022
92
Košický kraj
január 2022
59
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2022
1
Trnavský kraj
január 2022
2
Trenčiansky kraj
január 2022
3
Nitriansky kraj
január 2022
1
Žilinský kraj
január 2022
1
Banskobystrický kraj
január 2022
4
Prešovský kraj
január 2022
8
Košický kraj
január 2022
6
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2022
0
Trnavský kraj
január 2022
0
Trenčiansky kraj
január 2022
0
Nitriansky kraj
január 2022
0
Žilinský kraj
január 2022
3
Banskobystrický kraj
január 2022
0
Prešovský kraj
január 2022
4
Košický kraj
január 2022
3
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2022 - 09. 01. 2022)
20
2. týždeň (10. 01. 2022 - 16. 01. 2022)
30
Spolu
50
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2022 - 09. 01. 2022)
0
2. týždeň (10. 01. 2022 - 16. 01. 2022)
1
Spolu
1
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2022 - 09. 01. 2022)
0
2. týždeň (10. 01. 2022 - 16. 01. 2022)
0
Spolu
0
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    799 / 14 / 0 - 42
APP    16
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2022 AUTOSKOLAPORTAL.SK