Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
5164
Ťažké zranenia
263
Usmrtenia
108
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2022
94
február 2022
102
marec 2022
122
apríl 2022
158
máj 2022
130
jún 2022
67
Trnavský kraj
január 2022
89
február 2022
74
marec 2022
80
apríl 2022
117
máj 2022
112
jún 2022
46
Trenčiansky kraj
január 2022
81
február 2022
78
marec 2022
63
apríl 2022
90
máj 2022
90
jún 2022
43
Nitriansky kraj
január 2022
116
február 2022
103
marec 2022
96
apríl 2022
115
máj 2022
128
jún 2022
63
Žilinský kraj
január 2022
155
február 2022
128
marec 2022
134
apríl 2022
127
máj 2022
144
jún 2022
82
Banskobystrický kraj
január 2022
118
február 2022
86
marec 2022
91
apríl 2022
130
máj 2022
110
jún 2022
72
Prešovský kraj
január 2022
172
február 2022
129
marec 2022
132
apríl 2022
170
máj 2022
166
jún 2022
87
Košický kraj
január 2022
127
február 2022
82
marec 2022
115
apríl 2022
147
máj 2022
129
jún 2022
74
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2022
4
február 2022
2
marec 2022
2
apríl 2022
3
máj 2022
1
jún 2022
2
Trnavský kraj
január 2022
3
február 2022
5
marec 2022
0
apríl 2022
2
máj 2022
11
jún 2022
1
Trenčiansky kraj
január 2022
3
február 2022
3
marec 2022
3
apríl 2022
5
máj 2022
6
jún 2022
2
Nitriansky kraj
január 2022
2
február 2022
3
marec 2022
5
apríl 2022
8
máj 2022
10
jún 2022
4
Žilinský kraj
január 2022
2
február 2022
2
marec 2022
3
apríl 2022
3
máj 2022
4
jún 2022
5
Banskobystrický kraj
január 2022
6
február 2022
5
marec 2022
7
apríl 2022
9
máj 2022
12
jún 2022
6
Prešovský kraj
január 2022
8
február 2022
4
marec 2022
4
apríl 2022
13
máj 2022
12
jún 2022
4
Košický kraj
január 2022
15
február 2022
6
marec 2022
12
apríl 2022
16
máj 2022
9
jún 2022
6
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2022
2
február 2022
2
marec 2022
1
apríl 2022
3
máj 2022
3
jún 2022
1
Trnavský kraj
január 2022
5
február 2022
3
marec 2022
0
apríl 2022
2
máj 2022
1
jún 2022
2
Trenčiansky kraj
január 2022
1
február 2022
1
marec 2022
6
apríl 2022
2
máj 2022
0
jún 2022
2
Nitriansky kraj
január 2022
1
február 2022
6
marec 2022
3
apríl 2022
4
máj 2022
2
jún 2022
5
Žilinský kraj
január 2022
4
február 2022
0
marec 2022
2
apríl 2022
0
máj 2022
1
jún 2022
1
Banskobystrický kraj
január 2022
1
február 2022
0
marec 2022
2
apríl 2022
1
máj 2022
3
jún 2022
2
Prešovský kraj
január 2022
7
február 2022
2
marec 2022
2
apríl 2022
2
máj 2022
1
jún 2022
1
Košický kraj
január 2022
3
február 2022
4
marec 2022
1
apríl 2022
6
máj 2022
3
jún 2022
1
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2022 - 09. 01. 2022)
20
2. týždeň (10. 01. 2022 - 16. 01. 2022)
30
3. týždeň (17. 01. 2022 - 23. 01. 2022)
27
4. týždeň (24. 01. 2022 - 30. 01. 2022)
17
5. týždeň (31. 01. 2022 - 06. 02. 2022)
20
6. týždeň (07. 02. 2022 - 13. 02. 2022)
20
7. týždeň (14. 02. 2022 - 20. 02. 2022)
29
8. týždeň (21. 02. 2022 - 27. 02. 2022)
33
9. týždeň (28. 02. 2022 - 06. 03. 2022)
30
10. týždeň (07. 03. 2022 - 13. 03. 2022)
25
11. týždeň (14. 03. 2022 - 20. 03. 2022)
30
12. týždeň (21. 03. 2022 - 27. 03. 2022)
37
13. týždeň (28. 03. 2022 - 03. 04. 2022)
30
14. týždeň (04. 04. 2022 - 10. 04. 2022)
31
15. týždeň (11. 04. 2022 - 17. 04. 2022)
35
16. týždeň (18. 04. 2022 - 24. 04. 2022)
21
17. týždeň (25. 04. 2022 - 01. 05. 2022)
41
18. týždeň (02. 05. 2022 - 08. 05. 2022)
36
19. týždeň (09. 05. 2022 - 15. 05. 2022)
29
20. týždeň (16. 05. 2022 - 22. 05. 2022)
37
21. týždeň (23. 05. 2022 - 29. 05. 2022)
28
22. týždeň (30. 05. 2022 - 05. 06. 2022)
40
23. týždeň (06. 06. 2022 - 12. 06. 2022)
27
Spolu
673
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2022 - 09. 01. 2022)
0
2. týždeň (10. 01. 2022 - 16. 01. 2022)
1
3. týždeň (17. 01. 2022 - 23. 01. 2022)
3
4. týždeň (24. 01. 2022 - 30. 01. 2022)
0
5. týždeň (31. 01. 2022 - 06. 02. 2022)
1
6. týždeň (07. 02. 2022 - 13. 02. 2022)
1
7. týždeň (14. 02. 2022 - 20. 02. 2022)
0
8. týždeň (21. 02. 2022 - 27. 02. 2022)
0
9. týždeň (28. 02. 2022 - 06. 03. 2022)
2
10. týždeň (07. 03. 2022 - 13. 03. 2022)
0
11. týždeň (14. 03. 2022 - 20. 03. 2022)
0
12. týždeň (21. 03. 2022 - 27. 03. 2022)
0
13. týždeň (28. 03. 2022 - 03. 04. 2022)
2
14. týždeň (04. 04. 2022 - 10. 04. 2022)
0
15. týždeň (11. 04. 2022 - 17. 04. 2022)
0
16. týždeň (18. 04. 2022 - 24. 04. 2022)
1
17. týždeň (25. 04. 2022 - 01. 05. 2022)
0
18. týždeň (02. 05. 2022 - 08. 05. 2022)
0
19. týždeň (09. 05. 2022 - 15. 05. 2022)
0
20. týždeň (16. 05. 2022 - 22. 05. 2022)
1
21. týždeň (23. 05. 2022 - 29. 05. 2022)
0
22. týždeň (30. 05. 2022 - 05. 06. 2022)
2
23. týždeň (06. 06. 2022 - 12. 06. 2022)
0
Spolu
14
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2022 - 09. 01. 2022)
0
2. týždeň (10. 01. 2022 - 16. 01. 2022)
0
3. týždeň (17. 01. 2022 - 23. 01. 2022)
1
4. týždeň (24. 01. 2022 - 30. 01. 2022)
1
5. týždeň (31. 01. 2022 - 06. 02. 2022)
0
6. týždeň (07. 02. 2022 - 13. 02. 2022)
0
7. týždeň (14. 02. 2022 - 20. 02. 2022)
0
8. týždeň (21. 02. 2022 - 27. 02. 2022)
2
9. týždeň (28. 02. 2022 - 06. 03. 2022)
0
10. týždeň (07. 03. 2022 - 13. 03. 2022)
1
11. týždeň (14. 03. 2022 - 20. 03. 2022)
0
12. týždeň (21. 03. 2022 - 27. 03. 2022)
0
13. týždeň (28. 03. 2022 - 03. 04. 2022)
0
14. týždeň (04. 04. 2022 - 10. 04. 2022)
1
15. týždeň (11. 04. 2022 - 17. 04. 2022)
0
16. týždeň (18. 04. 2022 - 24. 04. 2022)
1
17. týždeň (25. 04. 2022 - 01. 05. 2022)
1
18. týždeň (02. 05. 2022 - 08. 05. 2022)
1
19. týždeň (09. 05. 2022 - 15. 05. 2022)
1
20. týždeň (16. 05. 2022 - 22. 05. 2022)
0
21. týždeň (23. 05. 2022 - 29. 05. 2022)
1
22. týždeň (30. 05. 2022 - 05. 06. 2022)
1
23. týždeň (06. 06. 2022 - 12. 06. 2022)
0
Spolu
12
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    881 / 11 / 0 - 33
APP    10
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2022 AUTOSKOLAPORTAL.SK