Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
3848
Ťažké zranenia
231
Usmrtenia
92
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2020
127
február 2020
112
marec 2020
86
apríl 2020
127
máj 2020
67
Trnavský kraj
január 2020
109
február 2020
80
marec 2020
68
apríl 2020
91
máj 2020
42
Trenčiansky kraj
január 2020
74
február 2020
85
marec 2020
68
apríl 2020
92
máj 2020
38
Nitriansky kraj
január 2020
123
február 2020
85
marec 2020
70
apríl 2020
108
máj 2020
41
Žilinský kraj
január 2020
159
február 2020
142
marec 2020
96
apríl 2020
139
máj 2020
70
Banskobystrický kraj
január 2020
113
február 2020
84
marec 2020
79
apríl 2020
108
máj 2020
51
Prešovský kraj
január 2020
168
február 2020
162
marec 2020
106
apríl 2020
147
máj 2020
56
Košický kraj
január 2020
118
február 2020
115
marec 2020
86
apríl 2020
108
máj 2020
48
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2020
0
február 2020
9
marec 2020
3
apríl 2020
4
máj 2020
1
Trnavský kraj
január 2020
6
február 2020
0
marec 2020
2
apríl 2020
4
máj 2020
1
Trenčiansky kraj
január 2020
4
február 2020
4
marec 2020
3
apríl 2020
3
máj 2020
1
Nitriansky kraj
január 2020
5
február 2020
4
marec 2020
6
apríl 2020
9
máj 2020
4
Žilinský kraj
január 2020
15
február 2020
6
marec 2020
6
apríl 2020
7
máj 2020
5
Banskobystrický kraj
január 2020
4
február 2020
9
marec 2020
9
apríl 2020
9
máj 2020
3
Prešovský kraj
január 2020
12
február 2020
8
marec 2020
8
apríl 2020
6
máj 2020
2
Košický kraj
január 2020
11
február 2020
10
marec 2020
12
apríl 2020
9
máj 2020
7
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2020
2
február 2020
3
marec 2020
1
apríl 2020
1
máj 2020
3
Trnavský kraj
január 2020
4
február 2020
1
marec 2020
1
apríl 2020
9
máj 2020
1
Trenčiansky kraj
január 2020
2
február 2020
0
marec 2020
4
apríl 2020
1
máj 2020
1
Nitriansky kraj
január 2020
3
február 2020
1
marec 2020
2
apríl 2020
7
máj 2020
2
Žilinský kraj
január 2020
5
február 2020
3
marec 2020
7
apríl 2020
4
máj 2020
2
Banskobystrický kraj
január 2020
4
február 2020
0
marec 2020
1
apríl 2020
2
máj 2020
4
Prešovský kraj
január 2020
1
február 2020
4
marec 2020
0
apríl 2020
1
máj 2020
0
Košický kraj
január 2020
0
február 2020
3
marec 2020
0
apríl 2020
2
máj 2020
0
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1 týždeň (01. 01. 2020 - 05. 01. 2020)
17
2 týždeň (06. 01. 2020 - 12. 01. 2020)
21
3 týždeň (13. 01. 2020 - 19. 01. 2020)
25
4. týždeň (20. 01. 2020 - 26. 01. 2020)
35
5. týždeň (27. 01. 2020 - 02. 02. 2020)
29
6. týždeň (03. 02. 2020 - 09. 02. 2020)
23
7. týždeň (10. 02. 2020 - 16. 02. 2020)
23
8. týždeň (17. 02. 2020 - 23. 02. 2020)
27
9. týždeň (24. 02. 2020 - 01. 03. 2020)
39
10. týždeň (02. 03. 2020 - 08. 03. 2020)
30
11. týždeň (09. 03. 2020 - 15. 03. 2020)
20
12. týždeň (16. 03. 2020 - 22. 03. 2020)
18
13. týždeň (23. 03. 2020 - 29. 03. 2020)
18
14. týždeň (30. 03. 2020 - 05. 04. 2020)
20
15. týždeň (06. 04. 2020 - 12. 04. 2020)
27
16. týždeň (13. 04. 2020 - 19. 04. 2020)
28
17. týždeň (20. 04. 2020 - 26. 04. 2020)
30
18. týždeň (27. 04. 2020 - 03. 05. 2020)
22
19. týždeň (04. 05. 2020 - 10. 05. 2020)
35
20. týždeň (11. 05. 2020 - 17. 05. 2020)
32
Spolu
519
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1 týždeň (01. 01. 2020 - 05. 01. 2020)
0
2 týždeň (06. 01. 2020 - 12. 01. 2020)
0
3 týždeň (13. 01. 2020 - 19. 01. 2020)
0
4. týždeň (20. 01. 2020 - 26. 01. 2020)
0
5. týždeň (27. 01. 2020 - 02. 02. 2020)
0
6. týždeň (03. 02. 2020 - 09. 02. 2020)
4
7. týždeň (10. 02. 2020 - 16. 02. 2020)
1
8. týždeň (17. 02. 2020 - 23. 02. 2020)
2
9. týždeň (24. 02. 2020 - 01. 03. 2020)
2
10. týždeň (02. 03. 2020 - 08. 03. 2020)
2
11. týždeň (09. 03. 2020 - 15. 03. 2020)
1
12. týždeň (16. 03. 2020 - 22. 03. 2020)
0
13. týždeň (23. 03. 2020 - 29. 03. 2020)
0
14. týždeň (30. 03. 2020 - 05. 04. 2020)
0
15. týždeň (06. 04. 2020 - 12. 04. 2020)
1
16. týždeň (13. 04. 2020 - 19. 04. 2020)
1
17. týždeň (20. 04. 2020 - 26. 04. 2020)
2
18. týždeň (27. 04. 2020 - 03. 05. 2020)
0
19. týždeň (04. 05. 2020 - 10. 05. 2020)
1
20. týždeň (11. 05. 2020 - 17. 05. 2020)
0
Spolu
17
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1 týždeň (01. 01. 2020 - 05. 01. 2020)
0
2 týždeň (06. 01. 2020 - 12. 01. 2020)
0
3 týždeň (13. 01. 2020 - 19. 01. 2020)
0
4. týždeň (20. 01. 2020 - 26. 01. 2020)
1
5. týždeň (27. 01. 2020 - 02. 02. 2020)
1
6. týždeň (03. 02. 2020 - 09. 02. 2020)
2
7. týždeň (10. 02. 2020 - 16. 02. 2020)
0
8. týždeň (17. 02. 2020 - 23. 02. 2020)
0
9. týždeň (24. 02. 2020 - 01. 03. 2020)
1
10. týždeň (02. 03. 2020 - 08. 03. 2020)
0
11. týždeň (09. 03. 2020 - 15. 03. 2020)
1
12. týždeň (16. 03. 2020 - 22. 03. 2020)
0
13. týždeň (23. 03. 2020 - 29. 03. 2020)
0
14. týždeň (30. 03. 2020 - 05. 04. 2020)
0
15. týždeň (06. 04. 2020 - 12. 04. 2020)
0
16. týždeň (13. 04. 2020 - 19. 04. 2020)
0
17. týždeň (20. 04. 2020 - 26. 04. 2020)
1
18. týždeň (27. 04. 2020 - 03. 05. 2020)
0
19. týždeň (04. 05. 2020 - 10. 05. 2020)
1
20. týždeň (11. 05. 2020 - 17. 05. 2020)
2
Spolu
10
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   438
APP   16
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK