Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
2613
Ťažké zranenia
111
Usmrtenia
48
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2021
79
február 2021
84
marec 2021
91
apríl 2021
105
Trnavský kraj
január 2021
80
február 2021
74
marec 2021
77
apríl 2021
60
Trenčiansky kraj
január 2021
86
február 2021
37
marec 2021
53
apríl 2021
60
Nitriansky kraj
január 2021
73
február 2021
70
marec 2021
62
apríl 2021
100
Žilinský kraj
január 2021
111
február 2021
92
marec 2021
74
apríl 2021
83
Banskobystrický kraj
január 2021
86
február 2021
70
marec 2021
72
apríl 2021
68
Prešovský kraj
január 2021
123
február 2021
103
marec 2021
96
apríl 2021
117
Košický kraj
január 2021
80
február 2021
98
marec 2021
64
apríl 2021
85
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2021
1
február 2021
0
marec 2021
1
apríl 2021
2
Trnavský kraj
január 2021
3
február 2021
2
marec 2021
1
apríl 2021
3
Trenčiansky kraj
január 2021
6
február 2021
1
marec 2021
1
apríl 2021
2
Nitriansky kraj
január 2021
1
február 2021
5
marec 2021
0
apríl 2021
2
Žilinský kraj
január 2021
3
február 2021
4
marec 2021
1
apríl 2021
3
Banskobystrický kraj
január 2021
7
február 2021
4
marec 2021
7
apríl 2021
4
Prešovský kraj
január 2021
7
február 2021
2
marec 2021
3
apríl 2021
7
Košický kraj
január 2021
2
február 2021
16
marec 2021
6
apríl 2021
4
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2021
2
február 2021
1
marec 2021
2
apríl 2021
2
Trnavský kraj
január 2021
0
február 2021
0
marec 2021
0
apríl 2021
1
Trenčiansky kraj
január 2021
2
február 2021
0
marec 2021
0
apríl 2021
1
Nitriansky kraj
január 2021
2
február 2021
4
marec 2021
4
apríl 2021
3
Žilinský kraj
január 2021
1
február 2021
2
marec 2021
1
apríl 2021
0
Banskobystrický kraj
január 2021
1
február 2021
2
marec 2021
0
apríl 2021
0
Prešovský kraj
január 2021
4
február 2021
1
marec 2021
2
apríl 2021
1
Košický kraj
január 2021
2
február 2021
3
marec 2021
2
apríl 2021
2
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2021 - 10. 01. 2021)
20
2. týždeň (11. 01. 2021 - 17. 01. 2021)
22
3. týždeň (18. 01. 2021 - 24. 01. 2021)
18
4. týždeň (25. 01. 2021 - 31. 01. 2021)
19
5. týždeň (01. 02. 2021 - 07. 02. 2021)
23
6. týždeň (08. 02. 2021 - 14. 02. 2021)
21
7. týždeň (15. 02. 2021 - 21. 02. 2021)
19
8. týždeň (22. 02. 2021 - 28. 02. 2021)
21
9. týždeň (01. 03. 2021 - 07. 03. 2021)
14
10. týždeň (08. 03. 2021 - 14. 03. 2021)
27
11. týždeň (15. 03. 2021 - 21. 03. 2021)
25
12. týždeň (22. 03. 2021 - 28. 03. 2021)
25
13. týždeň (29. 03. 2021 - 04. 04. 2021)
23
14. týždeň (05. 04. 2021 - 11. 04. 2021)
25
15. týždeň (12. 04. 2021 - 18. 04. 2021)
31
16. týždeň (19. 04. 2021 - 25. 04. 2021)
26
Spolu
359
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2021 - 10. 01. 2021)
1
2. týždeň (11. 01. 2021 - 17. 01. 2021)
0
3. týždeň (18. 01. 2021 - 24. 01. 2021)
0
4. týždeň (25. 01. 2021 - 31. 01. 2021)
0
5. týždeň (01. 02. 2021 - 07. 02. 2021)
0
6. týždeň (08. 02. 2021 - 14. 02. 2021)
0
7. týždeň (15. 02. 2021 - 21. 02. 2021)
0
8. týždeň (22. 02. 2021 - 28. 02. 2021)
0
9. týždeň (01. 03. 2021 - 07. 03. 2021)
0
10. týždeň (08. 03. 2021 - 14. 03. 2021)
0
11. týždeň (15. 03. 2021 - 21. 03. 2021)
1
12. týždeň (22. 03. 2021 - 28. 03. 2021)
0
13. týždeň (29. 03. 2021 - 04. 04. 2021)
0
14. týždeň (05. 04. 2021 - 11. 04. 2021)
0
15. týždeň (12. 04. 2021 - 18. 04. 2021)
1
16. týždeň (19. 04. 2021 - 25. 04. 2021)
1
Spolu
4
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2021 - 10. 01. 2021)
1
2. týždeň (11. 01. 2021 - 17. 01. 2021)
1
3. týždeň (18. 01. 2021 - 24. 01. 2021)
0
4. týždeň (25. 01. 2021 - 31. 01. 2021)
0
5. týždeň (01. 02. 2021 - 07. 02. 2021)
0
6. týždeň (08. 02. 2021 - 14. 02. 2021)
1
7. týždeň (15. 02. 2021 - 21. 02. 2021)
0
8. týždeň (22. 02. 2021 - 28. 02. 2021)
0
9. týždeň (01. 03. 2021 - 07. 03. 2021)
1
10. týždeň (08. 03. 2021 - 14. 03. 2021)
1
11. týždeň (15. 03. 2021 - 21. 03. 2021)
0
12. týždeň (22. 03. 2021 - 28. 03. 2021)
0
13. týždeň (29. 03. 2021 - 04. 04. 2021)
2
14. týždeň (05. 04. 2021 - 11. 04. 2021)
0
15. týždeň (12. 04. 2021 - 18. 04. 2021)
0
16. týždeň (19. 04. 2021 - 25. 04. 2021)
0
Spolu
7
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   653/4/1 - 12
APP   13
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK