Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
3239
Ťažké zranenia
182
Usmrtenia
67
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2024
75
február 2024
122
marec 2024
100
apríl 2024
110
Trnavský kraj
január 2024
84
február 2024
103
marec 2024
72
apríl 2024
99
Trenčiansky kraj
január 2024
37
február 2024
44
marec 2024
48
apríl 2024
45
Nitriansky kraj
január 2024
83
február 2024
134
marec 2024
91
apríl 2024
117
Žilinský kraj
január 2024
99
február 2024
132
marec 2024
109
apríl 2024
123
Banskobystrický kraj
január 2024
74
február 2024
99
marec 2024
77
apríl 2024
92
Prešovský kraj
január 2024
152
február 2024
187
marec 2024
141
apríl 2024
145
Košický kraj
január 2024
96
február 2024
121
marec 2024
109
apríl 2024
119
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2024
6
február 2024
3
marec 2024
4
apríl 2024
4
Trnavský kraj
január 2024
3
február 2024
4
marec 2024
4
apríl 2024
3
Trenčiansky kraj
január 2024
1
február 2024
3
marec 2024
5
apríl 2024
2
Nitriansky kraj
január 2024
4
február 2024
4
marec 2024
1
apríl 2024
3
Žilinský kraj
január 2024
3
február 2024
6
marec 2024
7
apríl 2024
8
Banskobystrický kraj
január 2024
6
február 2024
10
marec 2024
9
apríl 2024
10
Prešovský kraj
január 2024
5
február 2024
11
marec 2024
10
apríl 2024
3
Košický kraj
január 2024
9
február 2024
8
marec 2024
11
apríl 2024
12
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2024
2
február 2024
2
marec 2024
0
apríl 2024
0
Trnavský kraj
január 2024
4
február 2024
4
marec 2024
4
apríl 2024
1
Trenčiansky kraj
január 2024
3
február 2024
2
marec 2024
2
apríl 2024
0
Nitriansky kraj
január 2024
3
február 2024
5
marec 2024
4
apríl 2024
3
Žilinský kraj
január 2024
2
február 2024
0
marec 2024
1
apríl 2024
2
Banskobystrický kraj
január 2024
0
február 2024
0
marec 2024
4
apríl 2024
2
Prešovský kraj
január 2024
4
február 2024
4
marec 2024
1
apríl 2024
5
Košický kraj
január 2024
1
február 2024
2
marec 2024
0
apríl 2024
0
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2024 - 07. 01. 2024)
14
2. týždeň (08. 01. 2024 - 14. 01. 2024)
18
3. týždeň (15. 01. 2024 - 21. 01. 2024)
15
4. týždeň (22. 01. 2024 - 28. 01. 2024)
28
5. týždeň (29. 01. 2024 - 04. 02. 2024)
23
6. týždeň (05. 02. 2024 - 11. 02. 2024)
23
7. týždeň (12. 02. 2024 - 18. 02. 2024)
25
8. týždeň (19. 02. 2024 - 25. 02. 2024)
23
9. týždeň (26. 02. 2024 - 03. 03. 2024)
28
10. týždeň (04. 03. 2024 - 10. 03. 2024)
24
11. týždeň (11. 03. 2024 - 17. 03. 2024)
31
12. týždeň (18. 03. 2024 - 24. 03. 2024)
21
13. týždeň (25. 03. 2024 - 31. 03. 2024)
24
14. týždeň (01. 04. 2024 - 07. 04. 2024)
17
15. týždeň (08. 04. 2024 - 14. 04. 2024)
30
16. týždeň (15. 04. 2024 - 21. 04. 2024)
29
17. týždeň (22. 04. 2024 - 28. 04. 2024)
34
Spolu
407
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2024 - 07. 01. 2024)
0
2. týždeň (08. 01. 2024 - 14. 01. 2024)
0
3. týždeň (15. 01. 2024 - 21. 01. 2024)
4
4. týždeň (22. 01. 2024 - 28. 01. 2024)
2
5. týždeň (29. 01. 2024 - 04. 02. 2024)
1
6. týždeň (05. 02. 2024 - 11. 02. 2024)
0
7. týždeň (12. 02. 2024 - 18. 02. 2024)
1
8. týždeň (19. 02. 2024 - 25. 02. 2024)
1
9. týždeň (26. 02. 2024 - 03. 03. 2024)
0
10. týždeň (04. 03. 2024 - 10. 03. 2024)
0
11. týždeň (11. 03. 2024 - 17. 03. 2024)
2
12. týždeň (18. 03. 2024 - 24. 03. 2024)
2
13. týždeň (25. 03. 2024 - 31. 03. 2024)
0
14. týždeň (01. 04. 2024 - 07. 04. 2024)
0
15. týždeň (08. 04. 2024 - 14. 04. 2024)
2
16. týždeň (15. 04. 2024 - 21. 04. 2024)
1
17. týždeň (22. 04. 2024 - 28. 04. 2024)
1
Spolu
17
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2024 - 07. 01. 2024)
0
2. týždeň (08. 01. 2024 - 14. 01. 2024)
1
3. týždeň (15. 01. 2024 - 21. 01. 2024)
1
4. týždeň (22. 01. 2024 - 28. 01. 2024)
0
5. týždeň (29. 01. 2024 - 04. 02. 2024)
0
6. týždeň (05. 02. 2024 - 11. 02. 2024)
1
7. týždeň (12. 02. 2024 - 18. 02. 2024)
0
8. týždeň (19. 02. 2024 - 25. 02. 2024)
1
9. týždeň (26. 02. 2024 - 03. 03. 2024)
0
10. týždeň (04. 03. 2024 - 10. 03. 2024)
0
11. týždeň (11. 03. 2024 - 17. 03. 2024)
0
12. týždeň (18. 03. 2024 - 24. 03. 2024)
0
13. týždeň (25. 03. 2024 - 31. 03. 2024)
0
14. týždeň (01. 04. 2024 - 07. 04. 2024)
0
15. týždeň (08. 04. 2024 - 14. 04. 2024)
0
16. týždeň (15. 04. 2024 - 21. 04. 2024)
0
17. týždeň (22. 04. 2024 - 28. 04. 2024)
0
Spolu
4
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1205 / 14 / 0 - 42
APP    18
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK