Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
378
Ťažké zranenia
21
Usmrtenia
8
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2020
38
Trnavský kraj
január 2020
42
Trenčiansky kraj
január 2020
34
Nitriansky kraj
január 2020
44
Žilinský kraj
január 2020
52
Banskobystrický kraj
január 2020
47
Prešovský kraj
január 2020
77
Košický kraj
január 2020
44
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2020
0
Trnavský kraj
január 2020
2
Trenčiansky kraj
január 2020
1
Nitriansky kraj
január 2020
1
Žilinský kraj
január 2020
3
Banskobystrický kraj
január 2020
2
Prešovský kraj
január 2020
8
Košický kraj
január 2020
4
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2020
0
Trnavský kraj
január 2020
3
Trenčiansky kraj
január 2020
0
Nitriansky kraj
január 2020
2
Žilinský kraj
január 2020
1
Banskobystrický kraj
január 2020
2
Prešovský kraj
január 2020
0
Košický kraj
január 2020
0
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1 týždeň (01. 01. 2020 - 05. 01. 2020)
17
2 týždeň (06. 01. 2020 - 12. 01. 2020)
21
Spolu
38
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1 týždeň (01. 01. 2020 - 05. 01. 2020)
0
2 týždeň (06. 01. 2020 - 12. 01. 2020)
0
Spolu
0
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1 týždeň (01. 01. 2020 - 05. 01. 2020)
0
2 týždeň (06. 01. 2020 - 12. 01. 2020)
0
Spolu
0
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   381
APP   13
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK