Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Sobota, 24. februára 2018 meniny
Vaše IP: 54.167.29.208 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 23.02.2018 22:30:01 • |

Úvod > Legislatíva > Zmeny a novinky v legislatíve

» Zmeny a novinky v legislatíve súvisiacej s cestnou premávkou na území SR
01.01.2017
Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
Týmto nariadením sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.
» Nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
01.01.2017
Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 311/2016 Z.z. »
Týmto zákonom sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
» Zákon NR SR č. 311/2016 Z.z.
01.01.2017
Dnes nadobúdajú účinnosť body 34, 51 a 52 vyhlášky MV SR č. 20/2016 Z.z. »
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 20/2016 Z.z.
01.04.2016
Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
Touto vyhláškou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
» Vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
01.03.2016
Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela sa zameriava predovšetkým na tému stáčania kilomerov na počítadlách prejdenej vzdialenosti.
» Zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
01.02.2016
Dnes nadobudli účinnosť § 2 až 4 vyhlášky MDVaRR SR č. 19/2016 Z.z.
Touto vyhláškou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
» Vyhláška MDVaRR SR č. 19/2016 Z.z.
01.01.2016
Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 45/2016 Z.z.
Touto vyhláškou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ruší vyhlášku MDVaRR SR č. 349/2005 Z. z.!
» Vyhláška MDVaRR SR č. 45/2016 Z.z.
01.01.2016
Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 44/2016 Z.z.
Touto vyhláškou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MDVaRR SR č. 44/2016 Z.z.
01.01.2016
Dnes nadobúda účinnosť časovo obmedzená vyhláška MV SR č. 20/2016 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 20/2016 Z.z.
01.01.2016
Dnes bola vyhlásená nová vyhláška MDVaRR SR č. 19/2016 Z.z.
Touto vyhláškou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov. Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1.2.2016.
» Vyhláška MDVaRR SR č. 19/2016 Z.z.
01.01.2016
Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 450/2015 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MDVaRR SR č. 450/2015 Z.z.
01.01.2016
Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 448/2015 Z.z.
Týmto nariadením sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
» Nariadenie vlády SR č. 448/2015 Z.z.
01.01.2016
Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 430/2015 Z.z.
Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
23.12.2015
Dnes bol vyhlásený nový zákon NR SR č. 430/2015 Z.z.
Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Účinnosť tohto zákona je od 1.1.2016.
» Zákon NR SR č. 430/2015 Z.z.
22.12.2015
Dnes bol vyhlásený nový zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účinnosť tohto zákona je od 1.3.2016.
» Zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
01.07.2015
Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 123/2015 Z.z.
Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
» Zákon NR SR č. 123/2015 Z.z.
01.04.2015
Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 57/2015 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
» Vyhláška MDVaRR SR č. 57/2015 Z.z.
15.02.2015
Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 21/2015 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z.
» Vyhláška MDVaRR SR č. 21/2015 Z.z.
01.02.2015
Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 9/2015 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
» Vyhláška MDVaRR SR č. 9/2015 Z.z.
20.09.2014
Dnes nadobúda účinnosť nariadenie Vlády SR č. 241/2014 Z.z.
Týmto nariadením sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.
» Nariadenie Vlády SR č. 241/2014 Z.z.
Celkom: 108 Na stránke: 20 Počet strán: 6 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5   6  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Aktuálny počet právnych predpisov:
16
Zoznam iných právnych predpisov
« Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet právnych predpisov:
151
Výber z pravidiel
Sankcie za porušenia predpisov
Dokument na stiahnutie
Najnovšie zmeny a novinky
01.01.2017 - Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
Týmto nariadením sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.
» Nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
Týmto zákonom sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
» Zákon NR SR č. 311/2016 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 20/2016 Z.z.
01.04.2016 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
Touto vyhláškou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
» Vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
01.03.2016 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela sa zameriava predovšetkým na tému stáčania kilomerov na počítadlách prejdenej vzdialenosti.
» Zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
Archív už neúčinnej legislatívy
v plnom znení
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   158 APP   8
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2018 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   179 PPA   7 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame