Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 4. decembra 2016 meniny
Vaše IP: 54.197.72.5 • Dnes aktualizované:66x • Posledná aktualizácia: 04.12.2016 19:30:04 • |
Získajte rozhľad, natankujte poznatky a otestujte si ich úroveň! Aktualizovaný portál s každodennou starostlivosťou!

Aby ste vedeli, kde nájdete správne odpovede ... Do vyhodnotení základných testov pribudli k otázkam 1 až 23 citácie z príslušnej časti legislatívy. Otázky 24 až 27 (križovatky a iné dopravné situácie) sú už riešené v osobitnej časti portálu. Vyskúšajte ! »

Dopravná výchova online
ASP Vám ponúka originálnym, moderným a prehľadným spôsobom spracované výučbové materiály. Pohodlne sa učte kedykoľvek a kdekoľvek z overených, autorizovaných a neustále aktualizovaných zdrojov a následne si dôkladne otestujte úroveň nadobudnutých vedomostí!
Získajte prístup ku všetkým vzdelávacím a informačným materiálom tohto portálu!
 
Predstavte verejnosti svoju autoškolu
Všetkým prevádzkovateľom autoškôl ponúka ASP možnosť predstaviť svoju autoškolu a jej činnosť. Využite príležitosť a oslovte pomocou PROFILU alebo PREZENTÁCIE ešte viac potenciálnych budúcich klientov ako doteraz! Zvýšte svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom dobre zabehnutého portálu!
Profil autoškoly
 • Nástroj na online administráciu profilu
 • Slideshow profilu(8)
 • Základné informácie o autoškole
  • Logo
  • Predstavenie
  • Poskytované kurzy
  • Iné služby
  • Prevádzky - neobmedzený počet
 • Termíny kurzov na získanie VO
 • Vozový park - text+fotografie(8)
 • Prednostné zobrazenie
 • Online prihláška do kurzu s napojením na databázu a email autoškoly
Prezentácia autoškoly
 • Nástroj na online administráciu prezentácie
 • Slideshow prezentácie(8)
 • Základné informácie o autoškole
  • Logo
  • Predstavenie
  • Poskytované kurzy
  • Iné služby
  • Prevádzky - neobmedzený počet
 • Exteriér autoškoly - text+fotografie(8)
 • Interiér autoškoly - text+fotografie(8)
 • Autocvičisko - text+fotografie(8)
 • Vozový park - text+fotografie(8)
 • Fotogaléria(25)
 • Termíny kurzov na získanie VO
 • Top oznamy - bežiaci text
 • Oznamy autoškoly, akcie, benefity
 • Online prihláška do kurzu s napojením na databázu a email autoškoly
 • Prednostné zobrazenie
 • Flash vizitka na úvodnej stránke (vytvorenie a publikovanie 3 mesiace bezplatne)
 • Reklama v slideshow v častiach Autoškoly, Kurzy na VO, a Info zóna (vytvorenie a publikovanie 3 mesiace bezplatne)
Predstavte svoju autoškolu a získajte prístup ku všetkým materiálom!
 
Nájdite si svoju autoškolu
Rozoznať výbornú autoškolu od tej horšej a rozhodnúť sa za aké peniaze a komu zveriť svoj výcvik nie je vôbec jednoduché. ASP Vám ponúka možnosť získať viac informácií o tom, čo ponúkajú samotné autoškoly a čoskoro (pripravujeme) dozvedieť sa aj viac z autorizovaných skúseností klientov.
 Autoškola: 
 Prevádzka: 
Skupiny vodičského oprávnenia: 
AM
A
A1
A2
B
B1
C
C1
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
T
 
Najnovšie novinky a zmeny v legislatíve
01.04.2016 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
Touto vyhláškou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
» Vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
01.03.2016 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela sa zameriava predovšetkým na tému stáčania kilomerov na počítadlách prejdenej vzdialenosti.
» Zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
Minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia v Slovenskej republike  viac » 
AM 15 A1, B1 16 B, T, 17 A2,BE, C1, C1E 18 C, CE, D1, D1E 21 A, D, DE 24
K výberu autoškoly pristupujte pozorne a s maximálnou zodpovednosťou! Čím viac informácií, tým jednoduchšie rozhodovanie!
Autoškola Stopka, Rakovice
 
» Najbližšie termíny kurzov na získanie vodičského oprávnenia  viac » 
1. 06.12.2016 o 16:00 hod.
Autoškola MAVEX - JUNIOR
Exnárova 42, 080 01 Prešov, okr. Prešov
Pre skupiny: AM, A, A1, A2, B, B1, BE, C, CE, C1, D, DE, T,
2. 06.12.2016 o 16:00 hod.
Autoškola MAVEX - JUNIOR
Volgogradská 1, 080 01 Prešov, okr. Prešov
Pre skupiny: AM, A, A1, A2, B, B1, BE, C, CE, C1, D, DE, T,
3. 09.01.2017 o 17:00 hod.
Autoškola MAŤUS
Sládkovičova 1, 902 01 Pezinok, okr. Pezinok
Pre skupiny: B,
Autoškola MAŤUS, Pezinok  Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov   Bosákova-autoškola, Prešov   Autoškola Stopka, Rakovice   Autoškola Sheriff, Bratislava   Autoškola ALFA BB, Banská Bystrica
Autoškola ALFA BB, Banská Bystrica
 
 
Autoškola Sheriff, Bratislava
 
Orientačný výpočet alkoholu v krvi
 
Povolené množstvo alkoholu v krvi v EÚ
[SK] BAC: 0,0 g/l
(Blood Alcohol Concentration}
uvádza množstvo etanolu v krvi
Dopravné značky a zariadenia (DZaZ)
• DZaZ s popisom
• DZaZ v náhľadoch
• DZaZ v testoch
• Príklady reálneho použitia
 
Legislatíva v aktualizovanom znení
Vybrané právne predpisy SR v úplnom znení: 16 »
8/2009
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9/2009
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
462/2007
Zákon NR SR č. 462/2007 Z. z.
Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
725/2004
Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z.
Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
464/2009
Vyhláška MDPaT SR č. 464/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
578/2006
Vyhláška MDPaT SR č. 578/2006 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
93/2005
Zákon NR SR č. 93/2005 Z. z.
Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
44/2016
Vyhláška MDVaRR SR č. 44/2016 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
322/2005
Vyhláška NR SR č. 322/2005 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah
398/2010
Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z.
Vyhláška o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.
544/2010
Vyhláška MZ SR č. 544/201 Z. z.
Nariadenie vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.
143/2009
Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu
280/2006
Zákon NR SR č. 280/2006 Z. z.
Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
135/1961
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb
Zákon o pozemných komunikáciach (cestný zákon).
474/2013
Zákon NR SR č. 474/2013 Z. z.
Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novely, nariadenia, usmernenia a pod.: 149 »
K aktualizácii znenia právnych predpisov na tomto portály dochádza ku dňu nadobudnutia účinnosti ich noviel.
 
Online testy s vyhodnotením a štatistikou
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Info zóna » Zaujímavosti »
NADS - najpokrokovejšie simulátory reálnych podmienok pre riadenie vozidiel  viac » 
NADS je centrom pre simuláciu riadenia vozidiel, ktoré sa nachádza v USA, na univerzite v Iowe Oakdale Research Campus Park. NADS je tam nezávislou, samostatne financovanou jednotkou, na vývoji a pokroku ktorej sa podieľajú špičkový experti z rôznych oblastí patriacich pod túto problematiku.
Riadenie premávky osobou
Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby, sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení.
Význam pokynu:
Stoj! pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky.
Voľno pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo.
Pri pokynoch Stoj! a Voľno môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky stačí postoj.
 
Riešené križovatky a dopravné situácie
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Zelené vozidlo ide rovno, modré doprava a žlté doľava.
Popis riešenia:

Účastníci: Vozidlá - žlté, zelené, modré

Riešenie: Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo idúce rovno, pretože ide po ceste, ktorá je označená dopravnou značkou P8 - Hlavná cesta. Potom prejde križovatkou modré vozidlo a nakoniec žlté, pretože obe prichádzajú ku križovatke po vedľajšej ceste označenej značkou P1 - Daj prednosť v jazde! a žlté vozidlo musí dať vodičovi modrého vozidla prednosť podľa § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z..

 
Konštrukcia a údržba vozidiel
Alternátor slúži na výrobu striedavého prúdu. Počas chodu motora je zdrojom pre spotrebiče a dobíja akumulátor.
Základné časti alternátora:
1. stator,
2. rotor s budiacim vinutím,
3. predné veko a zadné veko,
4. uhlíkové kefy,
5. diódový usmerňovač - mení striedavý prúd
na jednosmerný,
6. remenica,
7. ventilátor (chladič)
Pri údržbe kontrolujeme kontrolku dobíjania, upevnenie svoriek, napnutie klinového remeňa, ...
Predbežná štatistika dopravnej nehodovosti na území SR v roku 2016  viac » 
Dopravné nehody
11636
Ťažké zranenia
725
Usmrtenia
213
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
   
Prvá pomoc pre laikov
 
Online testy z prvej pomoci
Pri resuscitácii je pomer stlačení hrudníka a záchranných vdychov:
5 : 1
15 : 2
30 : 2
 
Povinná výbava lekárničiek
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov na autoskolaportal.sk
Správne odpovede87.64% Správne odpovede12.36%DZaZ: DZaZ (Dopravné značky a zariadenia) - správne odpovede88.78% DZaZ (Dopravné značky a zariadenia) - nesprávne odpovede11.22% • KaDS: KaDS (Križovatky a dopravné situácie) - správne odpovede88.37% KaDS (Križovatky a dopravné situácie) - nesprávne odpovede11.63% • ZoCP: ZoCP (Zákon o cestnej premávke) - správne odpovede88.69% ZoCP (Zákon o cestnej premávke) - nesprávne odpovede11.31% • PPaR: PPaR (Prevádzka, premávka a riadenie) - správne odpovede78.62% PPaR (Prevádzka, premávka a riadenie) - nesprávne odpovede21.38% • PP: PPaR (Prevádzka, premávka a riadenie) - správne odpovede75% PP (Prvá pomoc) - nesprávne odpovede25%
DZaZ - Dopravné značky a zariadenia • KaDS - Križovatky a dopravné situácie • ZoCP - Zákon o cestnej premávke • PPaR - Prevádzka, premávka a riadenie • PP - Prvá pomoc
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Prvá pomoc  |  Odporúčame  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Kontakt
4Sport - oznamy
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
 • príprava ku skúškam na získanie vodičského oprávnenia
 • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
 • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
 • sprostredkovanie kurzov na VO
 • všeobecná dopravná výchova
 • informácie z okruhu cestnej dopravy
 • prezentácie autoškôl
 • iné obchodné a marketingové aktivity
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2016 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2016 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   174 PPA   7 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Zoznam autoškôl  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značy a zariadenia  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy